Olika organisationers remissvar gällande Stockholms stads samrådsförslag "Den Gröna Promenadstaden"
Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen
Förbundet för Ekoparken
Klimataktion
Samfundet S:t Erik
Stockholms läns Hembygdsförbund
Stockholms stad, Miljöförvaltningen
Södermalmsparkernas vänner