Förbundet för Ekoparkens internetarkiv: Utgående skrivelser

Denna sida innehåller länkar till remissvar, yttranden och överklaganden, som Förbundet för Ekoparken sedan 2000-01-01genomfört ofta tillsammans med en del av våra medlemsföreningar. Dessutom arkiveras på den här sidan artiklar och notiser som vi vill spara. Sidan uppdaterad 2018-02-16

Dessa dokument kan sedan användas som underlag vid framtida forsknings- och utredningsarbete. De kommer också att kunna användas som underlag om hur vi inom FFE besvarade t ex en remiss och hur vi i så fall på ett konsekvent sätt kan besvara ett motsvarande ärende i framtiden.
Håll tillgodo och kom gärna med synpunkter på innehållet.
Datum

Dokumentnamn

Kommentar
16-11-24Ta del av vårt remissvar över Trafikverkets samrådsunderlag Östlig förbindelse >>Här  
16-09-30FFE har yttrat sig över samrådet om RUFS 2050 >>läs mer  
16-05-24FFE har överklagat detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen >>Läs mer 
16-01-30Ta del av Ang. detaljplan för del av N:a Djurgårdsstaden, Gasklocka 3 och 4 - begäran om inhibition av detaljplaneärendet >>här 
15-12-17Läs vår skrivelse beträffande naturreservat för Igelbäcken genom Järfälla 
15-11-30Överklagan av detaljplan för fastigheterna Stockholm Filosofen 2-9, Norra Djurgården 
15-09-12Samrådsyttrande fördjupad ÖP Barkarbystaden Komplettering
 
15-09-11Samrådsyttrande
Program för Barkarbystaden – tillägg till den fördjupade översiktsplanen
 
15-08-31Ta del av vårt yttrande över Solna översiktsplan 2030 
15-04-30Läs Richard Murrays kommentar om att Mark- och miljödomstolen avslår AB Pulsens begäran att få bygglov 
15-04-22Ta del av FFE:s yttrande över Nobel Center 
15-04-20Läs FFE:s mail till trafikutskottet  
14-12-14Läs om FFE:s Överklagande av Gasklocka 3 och 4 
14-11-16Ta del av Richard Murrays pressmeddelande om Ryttareken  
14-07-31Läs artikeln om att kommunalpolitikerna springer fastighets- och byggföretagens ärenden av Richard Murray  
14-06-17 Albano - Stockholms stad har överklagat. Läs Richard Murrays kommentarer  
14-05-28Överklagande av Mark- och miljödomstolens i Nacka angående avvisning av miljöorganisations talerätt.  
14-05-07Överklagande till Länstyrelsen av Stockholms kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan Filosofen 2-9. 
14-05-05Överklagande till Länstyrelsen om "Hjorthagstornet"  
14-05-05Remiss över Solna stads Grönplan  
14-04-16Yttrande över detaljplan för ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken.  
14-03-31Samråd gällande Tegelhagsskogens naturreservat  
14-03-31Remissvar angående upprättande av Detaljplan för del av Arenastaden 
14-03-18Överklagande över förslag till detaljplan för kv Ängsbotten i Hjorthagen  
14-03-10Överklagande av Länsstyrelsens beslut angående detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. 
14-01-15Yttrande över utställd detaljplan Filosofen 2-9 vid Lappkärrsberget
 
14-01-11 Yttrande över utställd detaljplan för Brofästet, del av Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen  
14-01-06Överklagande av Stadsbyggnadsnämndens antagande av ny detaljplan för kv Stettin  
14-01-06Överklagande av Länsstyrelsens beslut rörande överklagande av Stockholms stads beslut att anta Detaljplan för området Albano och Norra Djurgården. 
13-11-15Överklagande av detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl i Sollentuna Skrivelse
13-11-13Remissvar om Trädskydd i Kungliga Nationalstadsparken >>läs merSkrivelse
13-10-27 Förslag till åtgärdsplan för Kungliga nationalstadsparken.Skrivelse
13-10-22Utställningsyttrande Stettin 7 mm i stadsdelen GärdetSkrivelse
13-10-15Yttrande över Järnvägsplan för Spårväg City, Djurgårdsbron till FrihamnenSkrivelse
13-09-30Utställningsyttrande ”Hjorthagstornet” dp 2009-11340-54Skrivelse - remiss
13-09-06Yttrande över Arkitektur Stockholm Skrivelse
13-08-30Yttrande över utredningen En enklare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34)Skrivelse
13-08-30Överklagande av beslut om bygglov gällande fastigheten Växten 1 i SolnaSkrivelse
13-08-21Yttrande över förslag till detaljplan för kv Ängsbotten i Hjorthagen
13-07-16Ta del av vårt remissvar om "Den gröna promenadstaden"Skivelse
13-07-08Växten 1, Pipers väg 28, tillbyggnad och p-platserSkrivelse
13-07-01Synpunkter på planförslaget
Den Gröna Promenadstaden - En strategi för utveckling av Stockholms
parker och natur, Utställningsförslag maj 2013
Skrivelse - remiss
13-06-01Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut rörande överklagande av Stockholms kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan för området Albano och Norra Djurgården >>läs mer Skrivelse Överklagan
13-04-20Detaljplan för Stallmästaregården (SBN 2009:189)Remiss
13-02-28Remissvar angående upprättande av Detaljplan för del av Arenastaden -
SBN/2011:1425
Skrivelse - remiss
13-02-27Dnr 2010-06316. Förslag till detaljplan för Filosofen 2-9.Skrivelse - remiss
13-02-26Bygglov för Gröna Lunds 121 m höga torn med slänggungaSkrivelse
13-01-20Yttrande över samrådsförslaget till detaljplan för kv Ängsbotten I stadsdelen Hjorthagen I Norra Djurgårdsstaden inom norra delen av Storängsbotten, i/invid Nationalstadsparken och Gärdets spridningsväg. Dnr S-Dp 2011-10341-54.Skrivelse - remiss
12-10-20 Kommentarer till Länsstyrelsens remisssammanställning avseende förslaget om Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparkenSkrivelse
12-07-13Yttrande över Länsstyrelsens i Stockholm förslag till vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparkenSkrivelse - remiss
12-04-23Yttrande över utställt förslag för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i stadsdelen Norra Djurgården (Dp 2008-21530-54)Skrivelse - remiss
11-08-27Yttrande över utställt förslag för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i
stadsdelen Norra Djurgården (S-Dp 2008–21530–54)
Skrivelse - remiss
11-06-20JO-anmälan rörande hanteringen av Lindgården på Djurgården
i Stockholm
Skrivelse - JO-anmälan
11-06-19Överklagande av detaljplan för Konsthallen 2 m.fl. i
stadsdelen Djurgården till länstyrelsen
Skrivelse - överklagande
11-01-20Samrådsyttrande över programförslag för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i stadsdelen Norra Djurgården, (S-Dp 2008–21530–54)Skrivelse - remiss
10-12-14Samrådsyttrande ”Hjorthagstornet” dp S-2009-11340-54Skrivelse - remiss
10-07-22Överklagande av Länsstyrelsens beslut 511-10-8503 den 22 juli 2010 till regeringen angående:
Upphävande och införande av strandskydd inom detaljplanen för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenlund, Sollentuna kommun.
Skrivelse - överklagande
10-04-18Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Svea Artilleri S-Dp 2004-16802-5Skrivelse - remiss
10-03-24Yttrande över utställd detaljplan Konsthallen 2 m.m., stadsdelen Djurgården, Dnr 2006-19499-54

Skrivelse - remiss

10-01-08DP 2009-0213-54 Norra Station, Vasastaden Överklagande
Skrivelse - överklagande
09-12-11Remissvar kv Skeppsholmsviken mm, Djurgården, Stockholm
SDp 1999-0563-54
Skrivelse - remiss
09-12-06Yttrande över Översiktsplan 2010 Sollentuna kommun, samrådshandling 090915Skrivelse - remiss
09-12-04Kommentarer till Översiktsplan och MKBSkrivelse
09-11-11Synpunkter på planen för Norra stationsområdetSkrivelse - remiss
09-10-28Yttrande över regional utvecklingsplan för Stockholms län, utställningsförslag (RUFS 2010)Skrivelse - remiss. Läs också "Blir det bättre när Stockholm växer"
09-09-20Svar på remiss rörande Stockholms översiktplan, utställningsförslag maj 2009Skrivelse - remiss
09-09-16Angående förslag till detaljplan för kvarteret Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund. Dnr 2003/457 KS. 203Skrivelse - remiss
09-07-01Yttrande över S-DP 2009-0213-54 Norra StationsområdetSkrivelse - remiss
09-04-20Kv Kampementsbacken mmSkrivelse - remiss
09-04-07Ombyggnad av f d Skogsinstitutet till ambassad för Israel.Skrivelse - remiss
09-03-25Överklagande Norra Djurgårdsstaden till regeringenSkrivelse
09-03-22Yttrande över detaljplan Bergshamra centrum BN/2006:40 Skrivelse - remiss
09-01-12Samråd för Stockholms Översiktsplan 2009Skrivelse - remiss
08-12-15Yttrande över förslag till detaljplan för Östermalm 1:20, Strandvägen 58 i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2008-06480-54,
Nobelparken med Gamla Skogsinstitutet
Skrivelse - remiss
08-12-04Överklagande av Dp 2001-07633-54, Stockholms stadSkrivelse -Överklagan
08-08-30Länstyrelsens förslag till vård- och utvecklingsplan för NationalstadsparkenSkrivelse - remiss
08-07-28Utvecklingen av nationalstadsparken (M2008/1823/R)Skrivelse - remiss
08-06-19Yttrande över Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården i Stockholm (Dp 2001-07633-54) >>läs merSkrivelse - remiss
08-05-19Remissvar Översiktsplan för Nationalstadsparken –
Stockholms-delen
Skrivelse - remiss
08-01-27Yttrande över Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen, Samrådshandling november 2007Skrivelse - remiss
07-06-28Yttrande över Karolinska och Norra station – Fördjupning av två översiktsplaner Skrivelse - remiss
07-06-11Yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplanen för del av Solna stad, nationalstadsparken med anledning av utställningen av planen.Skrivelse - remiss
07-04-01Angående begäran att upphäva byggnadsminnesförklaringen av f.d. Generalstabens stalletablissemang i kv. Svea Artilleri, stadsdelen Ladugårdsgärde, StockholmSkrivelse - remiss
07-01-11Ärenden 2006-02450-571 och 2005-25887 samt 2006-014117 Anläggning av pontonbryggor i Waldemarsviken samt prövning av otillåten anläggning av pontonbryggor i Waldemarsviken.Skrivelse - remiss
06-10-30Yttrande över samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken, Stockholmsdelen.Skrivelse - remiss
06-10-16 Israels ambassad i NobelparkenSkrivelse - remisssvar
06-06-22Samrådsyttrande över detaljplaneföreslaget över kv Alsnäs mm i Bergshamra. >>läs mer Skrivelse - remiss
06-05-19

Förslag till plan för skötsel och utveckling i Nationalstadsparken

Skrivelse - remiss
06-05-10

Förslag till detaljplaneprogram för Beckholmen och Djurgårdsvarvet

Skrivelse - remiss
06-04-18Synpunkter på detaljplanen GIH på Norra DjurgårdenSkrivelse - remiss
06-04-09Samrådsyttrande över program för del av kv. Svea Artilleri, LadugårdsgärdeYttrande - remiss
06-04-06Ny station för Roslagsbanan (Norra Djurgården 2:1 m.m.) Skrivelse - remiss
06-02-17Yttrande över förslag till detaljplan för Botaniska huset i nationalstadsparken, Norra Djurgården 1:1, Dp 2004-18598-54, i StockholmYttrande - remiss

06-01-27

Detaljplaneförslag för del av Albano, Norra Djurgården, Dp 2004-05707-54. Yttrande över utställd detaljplan

Skrivelse -remiss

05-11-08Haga-Brunnsvikens Vänners yttrande över förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen av gasverksområdet) i stadsdelen Hjorthagen.  S-Dp 2001-07633-54Skrivelse - remiss
05-10-30

Yttrande över Igelbäckens kulturreservat i Stockholms stad

Skrivelse - remiss
05-10-21Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen av gasverksområdet) i stadsdelen Hjorthagen.  S-Dp 2001-07633-54Skrivelse -remiss
05-06-03Yttrande över program om förslag till detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen DjurgårdenSkrivelse - yttrande
05-05-19

Synpunkter på ÖP 2006, samrådshandling våren 2005

Skrivelse - yttrande
05-05-04Ang Norra Stations-, KI och KS-området. Program för detaljplanering.Skrivelse - remiss
05-04-27Ang. program för kv. Alnäs m.m., Bergshamra, Solna
Samrådsyttrande
05-04-12Ang. program för detaljplan för del av kv. Tre Vapen, Ladugårdsgärdet, Stockholm. Dnr 2004-00381-54
Skrivelse - samrådsyttrande
05-03-20Ang. kv Tre Vapen 4, LadugårdsgärdetYttrande från Djurgårdens Hembygdsförening
05-01-31Synpunkter på 220 kV kablar i tunnel från Värtan till Fisksjöäng i Nationalstadsparken
Skrivelse - remiss
05-01-25Synpunkter på kungörelse av anmälan om efterbehandling av förorenad mark, Hjorthagen 1-3 vid Husarviken i Hjorthagen mfl områdenSkrivelse
04-11-23Yttrande över förstudien för östlig förbindelse i stockholmsregionen >>läs merSkrivelse - remiss
04-08-18 FFE yttrar sig om strandskyddet på Bockholmen.
Skrivelse
04-04-26 Oljeutsläppet från Loudden har fått konsekvenser Notis
04-04-23Yttrande över Stockholms Hamns Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) >>läs mer Skrivelse - remiss
04-04-19

Yttrande över Banverkets MKB för Värtabanan >>läs mer

Skrivelse - remiss

04-04-1904-04-19 För FFE:s medlemsföreningar Norrmalms Hyresgästförening och Östermalms Hyresgästförening överklagar FFE Stockholms Kommunfullmäktiges beslut att antaga detaljplanen över Norra Länken och yrkar att Länsstyrelsen måtte undanröja detsamma. >> Läs merSkrivelse
04-04-07Överklagande av detaljplan för Norra Länken >>läs mer Skrivelse
04-03-10 FFE-remissen om utbyggnad av Idrottshögskolan.Skrivelse
04-01-10 FFE:s yttrande över KDF:s förslag till skötselplan.Skrivelse
03-11-04Synpunkter på förslag till detaljplan Norra Länken delen Norrtull-Roslagstull >>läs merRemiss
03-09-23Aldrig långt till naturen >>läs merRemiss
03-09-02FFE:s yttrande över Tidigt samråd om hamnverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen-Loudden i Stockholm, underlag 2003-06-17 >>läs merRemiss
03-09-01DLV:s yttande över Tidigt samråd om hamnverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen-Loudden i Stockholm, underlag 2003-06-17 >>läs merRemiss
03-01-16Uppvaktning den 16 januari 2003 av Statsrådet Lena Sommestad Miljödepartementet >>läs merSkrivelse
02-12-18Duvhöken i EkoparkenArtikel av Roland Staaf
02-11-21Bakläxa för byggplaner på Loudden mmNotis
02-10-21Studenter kan få bo på Albano industriområdeNotis
02-10-10Remissyttrande över Förslag till program för planering av området HJORTHAGEN-VÄRTAHAMNEN-FRIHAMNEN-LOUDDEN Läs mer Skrivelse - remiss
02-09-27JO-beslut ang anmälan av stadsbyggnadsnämnden m fl

Avsändare av anmälan till JO: Richard Murray

02-09-23Cykelväg byggs i skyddad parkNotis
02-0919Rädda  Östermalm från Österleden!Notis
02-09-17Boende kräver att ledning grävs nerNotis
02-09-16JO-anmälan av stadsbyggnadsnämnden mflAvsändare: Richard Murray
02-09-05Demonstration mot den planerade destruktionsanläggningen i HjorthagenArrangör: Föreningen Hjorthagen
02-08-28Debatt inför valet om Stockholms gröna kilarArrangör: Nätverket Stockholms gröna kilar
02-08-28Igelbäckens dag 2002Arrangör: ÖverJärva Gård
02-08-16Staden bygger höghus i skyddat kärnområde i Nationalstadsparken
Upprop av Djurgårdens Lilla Värtans M8ljöskyddsförening
02-07-29Trafik för långsiktigt hållbar utvecklingDebatt arragerad av Ur tid är leden
02-05-30Skydda Stockholms gröna kilarPresskonferns arrangerad av Nätverket Stockholms gröna kilar
02-05-28Uttalande med anledning av träffad överenskommelse mellan Stockholms stad och Vägverket om Norra Länken
02-05-17Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra LänkenTjänsteutlåtande av Stockholms Gatu- och Fastighetskontor
02-04-24Miljöl om Hjorthagens framtidArrangör: Ingenjörer för miljön
02-03-28Yttrande över förslag till Igelbäckens naturreservat >>läs mer Skrivelse - remiss
02-03-24Hotell får nej av Östermalms stadsdelsnämnd

Notis i Tidningen Östermalm nr 13 2002

02-03-12

Informationsmöte om Beckholmen

02-03-07Överklagande av bygglov för mellanlager och krossning av bergmassor på Gasverkstomten längs Husarviken och Nationalstadsparken, Hjorthagen 1:3 vid Lilla Värtan i Stockholm, 2001-08671-571 Läs merSkrivelse
02-03-07Överklagande av bygglov för marksaneringsanläggning för termisk behandling av miljöfarligt avfall inklusive lager av miljöfarligt avfall m m på Gasverkstomtens strand mot Husarviken, Hjorthagen 1:3 i Stockholm, dnr 2001-14037-571 - begäran om inhibition Läs merSkrivelse
02-02-19Samfundet S:t Erik 100 årArtikel skriven av Anita Lalander
02-02-19Planen för Sjöstaden kritiseras.Artikel ur DN 2002-02-17
02-02-10 Förorenad avrinning för dagvattenutsläpp i Värtan
En arbetsgrupp i Stockholms stad föreslår skärpta regler för dagvattenutsläppen i Värtan.
02-02-08FFE:s traditionella båttur går av stapeln torsdagen den 25 april 2002
02-02-02Solna vill ha eget naturreservat.
Notis i "Mitt i Solna" nr 5 2002
02-01-28Fiskartorpets friluftsgård får ny ägareNotis ur Östermalmsnytt
02-01-16Skrivelse till Miljödepartememntet Läs merSkrivelse
01-12-20Yttrande över detaljplan för nytt kårhus och entré vid Stockholms universitet i Frescati i Nationalstadsparken på del av Norra Djurgården 1:48 i Stockholm, Dp 1997-01066-54. Läs merSkrivelse - remiss
01-12-05Överklagande av Solna stads beslut att anta detaljplan för del av Frösundavik kv Kasernen inom stadsdelen Haga i Solna.
01-12-04Yttrande över bygglov för marksaneringsanläggning på Gasverkstomtens strand mot Husarviken i Stockholm. Läs merSkrivelse -- remiss
01-11-26Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Västerjärva - Ulriksdal. Ta dessutom del av Haga-Brunnsvikens vänners fina beskrivning av situationen här.
01-11-14Reserapport från TavastehusTavastehus är världens andra nationalstadspark. Artikel av Anita Lalander
01-11-13Sundbyberg i täten för Järvafältets skydd

Notis i "Mitt i Solna" nr 46 13 nov 2001
01-10-26Yttrande över MKB för AB Djurgårdsbergs planerade ökning av bensinhanteringen på Loudden med 125 %. Läs merSkrivelse -remiss
01-08-25Samråd om förslag till detaljplan med tillbyggnad av Arreheniuslaboratoriet m m i National-stadsparken på Norra Djurgården 1:48 i Stockholm, S-Dp 2001-03972-54. Läs merSkrivelse
01-08-20 Förbundets sammanställda yttranden över Fysikcentrum. Läs mer  
01-06-18Yttrande över kompletterande bullermätningar i Fisksjöäng med anledning av planerad destruktionsanläggning på Gasverkstomten. Läs merSkrivelse
01-05-29Yttrande ang. samråd gällande Program för detaljplan för kv Kandidaten inom stadsdelen Bergshamra (P00-018). Läs merSkrivelse - remiss
01-05-22Yttrande från Förbundet för Ekoparken över kompletterande bullerutredning rörande planerad destruktionsanläggning på Gasverkstomten. Läs merSkrivelse
01-05-14Yttrande ang. Norrtullstomten och allmänhetens möjligheter till att nyttja Nationalstadsparken för motion. Läs merSkrivelse
01-02-05Yttrande över förslag till detaljplan för Norra Frösunda (kv. Rosenlund m fl). Läs merSkrivelse
01-01-19Överklagande av fastställelse av arbetsplan med MKB för Norra Länken
Läs mer
Skrivelse
00-11-19Yttrande från Förbundet för Ekoparken över planerad destruktionsanläggning på Gasverkstomten. Läs merSkrivelse - remiss
00-11-13Yttrande över arbetsplan med MKB för Norra Länken, nov 1999, med komplettering sept 2000. Läs merSkrivelse - remiss
00-06-20Överklagande från Förbundet för Ekoparken och Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening av Länsstyrelsens belut att meddela Preem tillstånd till utökad verksamhet vid Louddens oljehamn. Läs merSkrivelse
00-05-17Yttrande från Förbundet för Ekoparken och Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening över Preems ansökan om utökad verksamhet vid Louddens oljehamn. Läs merSkrivelse
00-03-20Yttrande från Förbundet för Ekoparken över samråd
angående destruktionsanläggning vid Husarviken.
Läs mer
Skrivelse - remiss
00-03-13Yttrande över förslag till program för Teknologipark Albano. Läs merSkrivelse - remiss