Förbundet för Ekoparkens nyhetsarkiv.
På denna sida sparar vi de notiser som vi vill ha kvar.

Denna sida som är en undersida till www.ekoparken.org är ändrad 2014-11-16

Arkiverade notiser 2002 -2003
02-12-18 Den 9 mars upptäckte Roland Staav en gammal duvhök sitta på marken strax öster om Isbladskärret på södra Djurgården. >>Läs mer
03-01-09 FFE:s årliga båtflykt för våra medlemmar och andra i Ekoparken äger i år rum den 24 april. >> Läs mer

03-01-16 Nationalstadsparken - en tandlös skyddslagstifting som körts över av starka intressen? Läs mer på svenska eller engelska om en viktig bok, där forskare granskar hur lagstiftningen tillämpats och vilka lärdomar som kan dras efter Nationalstadsparkens sju första år.
Se i övrigt vår litteraturförteckning.

03-04-04"Guide till Ekoparken" av Henrik Waldenström & Eddie Granlund. Endast 100 kr som går oavkortat till Världsnaturfonden WWF. >>Läs mer

03-04-08 Ny T-banestation vid Roslagstull? >>Läs mer
03-04-15 Beckholmens Dockförening och Beckholmens Vänförening hade en mycket lyckad utdockning och invigning av ett intressant promenadspår på Beckholmen i närvaro av HM Konungen den 12 april. >> Se bilderna
03-05-06 Vägverkets dom över Österleden >>Läs mer

03-06-24 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening polisanmäler Stockholms stad för miljöbrott. >>läs mer Obs PDF-fil.

03-08-12 Ingenjörer för miljön anordnar ett aktuellt seminarium: Trafik, Miljö & Hälsa 12 / 9 2003 >>läs mer
03-08-22 Höstens föreningskonferens äger rum den 23 september på Fiskartorpet. >>läs mer på medlemssidorna.
03-08-22 Den 19 augusti hade tisdagsklubben premiär för i höst. >>läs mer
03-08-29 Forskning med fokus på människa och natur i nationalstadsparken. >>läs mer
03-09-03 DLV och FFE har yttrat sig över "Tidigt samråd om hamnverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen-Loudden i Stockholm, underlag 2003-06-17." >>läs mer
03-09-19 Nu har vi tagit fram en ny liten broschyr om Ekoparken. >> Se mer på medlemssidorna.
03-09-26 FFE yttrar sig över länstyrelsens utredning "Aldrig långt till naturen" >>läs mer
03-10-15 Nedhuggna träd kan bli ett pilotfall. >>läs mer
03-09-23 Nu har nyhetsbrevet Bladet från Ekoparken nr 2 utkommit >>läs mer på medlemssidorna
03-10-17 Nytt naturreservat på Järvafältet. >>läs mer
03-10-31 Läs Djurgårdens Lilla Värtans miljöskyddsförening yttrande över Norra Länken här.
03-11-11 Nu finns Kungliga Djurgårdsförvaltningens första utkast till skötselplan ute på remiss >>läs mer på medlemssidorna!
03-11-21 Skötseln av Nationalstadsparken samordnas. Regeringen gav idag länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att ta fram ett program för samordnad förvaltning, skötsel och utveckling av nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. >>läs mer
Arkiverade notiser 2004-2005
04-01-16 Internationell konferens om tätortsnära natur i Stockholm. >>läs mer
04-04-23 Läs FFE:s yttrande över Stockholms Hamns Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
04-04-26 Läs FFE:s yttrande över Banverkets MKB för Värtabanan
04-11-23 FFE med flera yttrar sig över förstudien för östlig förbindelse >>Läs mer
05-01-26 FFE lämnar synpunkter på kungörelse av anmälan om efterbehandling av förorenad mark, Hjorthagen 1-3 vid Husarviken i Hjorthagen mfl områden. >>läs mer
05-02-02 Fortum har lagt fram ett förslag till ny nätdragning vid Husarviken i Stockholm. Projektet rör en förläggning av kabel i Nationalstadsparken. Kabeln föreslås att delvis gå under jord till en ny förläggning vid Fisksjöäng, där en byggnad kommer att uppföras liksom mottagande stolpar. >>Läs FFE:s yttrande.

05-04-07Carl Eldhs Ateljémuseum har startat årets allmänna visningar. Museet med över 400 skulpturer ligger litet undanskymt i Bellevueparken nära Brunnsviken. Visning följande tider: Söndagar kl 14 och 15 (språk:svenska). Kl 13.30 (språk: engelska). Lögbodavägen 10, Bellevueparken. Visning tar ca 30 minuter.

05-04-27 Förbundet för Ekoparken yttrar sig över program för kv. Alnäs m.m., Bergshamra, Solna. >>läs mer
05-05-01 Djurgårdens Hembygdsförening yttrar sig över planen för Tre Vapen 4, Ladugårdsgärdet >>läs mer
05-05-22 Förbundet för Ekoparken yttrar sig över Solna stads översiktsplan. >>läs mer
Läs också Solnas
förslag.
05-05-25 Naturvänner tar strid.
Förbundet för Ekoparken protesterar mot planerade byggen i nationalstadsparken.
Läs DN 24 maj 2005 eller gå in på www.dn.se/stockholm

05-05-27 Sista sommaren för kungens får? Lösspringande hundar kan tvinga bort fåren från Djurgården. >>läs mer

05-05-31 Tio finalister som gör städerna grönare tävlar om Änglamarkspriset 2005. Förbundet för Ekoparken hör till finalisterna! >>läs mer
05-06-03 Vi nådde inte ända fram, men fick diplom och blommor. Vinnare av Änglamarkspriset blev: >>läs mer Foto: Ann Nyström

05-06-07 Förbundet yttrar sig över Skeppsholmsviken >>läs mer. Läs också Djurgårdens hembygdsförenings yttrande i samma ärende.

05-06-07 Byggplaner i Nationalstadsparken.
Orientering om aktuella projekt och en alternativ vision. Här kan du ta del av intressant material från Kommittén för Gustavianska Parken
. >>läs mer

05-10-01 Förbundet för Ekoparken är emot kontorisering av Kanonverkstaden >>läs mer

05-10-07 Under riksdagens allmänna motionstid har inlämnats fem motioner om nationalstadsparker. Klicka på www.riksdagen.se och sök på Motioner med sökordet Nationalstadspark.

05-10-17 NATIONALSTADSPARKEN - LAGEN RESPEKTERAS INTE! >>läsmer

05-11-01 Läs FFE:s Yttrande över Igelbäckens kulturreservat i Stockholms stad

05-12-12 Länstyrelsen yttrar sig över detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården >>läsmer

05-11-04 Förbundet för Ekoparken yttrar sig över över samma förslag till detaljplan >>läs mer

Arkiverade notiser 2006 - 2007
06-02-08 Vintertur med isbrytaren Angantyr, guiden Henrik Waldenström & lunchsoppa! >>läs mer
06-02-06 Berguv på stadsbesök. Se Henrik Waldenströms bilder här.
06-01-30 Stadsbyggnadskontoret tar nu fram en översiktsplan för Stockholms del av Nationalstadsparken.
>>läs mer
06-04-09 Nu skrivs det mycket om Norra länken >>läs mer
06-04-21 Läs FFE:s yttrande över GIH-utbyggnaden och Svea Artilleri här
06-05-02 Ta del av debatten om det föreslagna bygget av Norra Länken. >>läs mer

06-05-16 Förbundet för Ekoparken anser att Stadens förslag till detaljprogram för Djurgårdsvarvet - kv Grönland - och Beckholmen i stort är positiva. Läs FFE:s yttrande

06-05-17 Ta del av Djurgårdens hembygdsförenings yttrande över Beckholmen mm här

06-06-10 Ta del av Kungliga Djurgårdens Förvaltnings förslag till Skötselplan för Nationalstadsparken. >>klicka här

06-06-20 Läs Miljöpartiets pressmeddelande om bostadsplaneringen i Hjorthagen här
06-06-20 Läs Förbundet för Ekoparkens yttrande över Kungliga Djurgårdens Förvaltnings förslag till skötselplan här
06-06-22 Läs FFE:s samrådsyttrande över detaljplaneföreslaget över kv Alsnäs mm i Bergshamra. >>läs mer
06-07-10 Nu har Vägverket och Förbundet för ekoparken skrivit en gemensam avsiktsförklaring om hur samarbetet ska ske om Norra länkens dragning genom Nationalstadsparken >>läs mer
06-09-22 Här kommer inbjudan till förenings-konferensen 06-10-10 >>läs mer.
06-11-01 Här kan du läsa Stockholms stads förslag.
06-11-01 Ta del av Förbundets remissvar på förslaget till översiktsplan
för Stockholmsdelen av Nationalstadsparken
06-12-21 Rivningsvåg hotar kulturmiljö. >>läs mer
Arkiverade notiser 2007
07-01-24 Nu har stockholms stads Trafikkontor, Exploateringskontor och Stadsbyggnadskontor kommit med ett gemensamt tjänsteutlåtande om Österleden. >>läs mer
Ta också del av Vägverkets förslag genom att klicka här.
07-03-01 Läs vårt uttalande om Österleden här
07-04-03 Läs vårt yttrande över "Begäran att upphäva byggnads-minnesförklaringen av f.d. Generalstabens stalletablissemang i kv. Svea Artilleri, Stockholm" här!

07-04-20 Inbjudan till debatt: "Norra Länken - och sedan? Trafik och miljö i framtidens Nationalstadspark." >>läs mer

07-09-13 INBJUDAN till PLANSAMRÅD om förslag till detaljplan för Djurgårdsbrons besökscentrum. >>läs mer
07-09-13 Riksantikvarieämbetet överklagar länstyrelsens beslut om upphävande av byggnadsminnes-förklaring av Svea Artilleri 12 >>läs mer

07-09-19 Byggstrid rasar i Frescati! Lilla Frescati Koloniförening överklagar till regeringen. >>läs mer

07-09-27 RUFS 2010
Alla vill vara bäst i klassen. Nu ska vi göra jobbet också
>> läs mer
07-10-08 Grönt ljus för Israels ambassadflytt >>läs mer
07-11-05 Swartlings ridskola står kvar >> Läs mer ur DN

07-11-05 Nu vänder det. Vid lilla Värtan görs plats för 20 000. >> Läs mer ur Östermalmsnytt nr 44.

07-11-24 Öppet Hus
- information om Hjorthagens utveckling, Lördagen den 1 december
10.00-14.00, Medborgarhuset, Artemisgatan 19.

07-11-25 Israelisk byggplan stoppas >>läsmer

07-12-17 Statens Fastighetsverk hoppas fortfarande på att bygga om Skogsinstitutet >>läs mer

07-12-18 Stopp för israelisk ambassad skadar Sveriges relationer >>läs mer

 
Arkiverade notiser 2008 - 2009
08-03-07 Richard Murray uttalar sig om Norra Länken i ABC-nytt
>>Se och hör mer
08-04-01 Ur .Se 2008-04-01: Nationalstadsparken hotas av Tvärbanan >>läs mer och mer
08-04-01 Ur DN 2008-03-29: Ny lag ska stoppa Norra länken-bygget >>läs mer
08-05-19 Läs yttranden om översiktsplanen för stockholmsdelen av nationalstadsparken från FFE, Djurgårdens hembygdsförening, Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening och Haga-Brunnsvikens vänner
08-06-07 Sex viktiga konferenser om Nationalstadsparken genomförda >>Läs mer
Länkar till olika yttranden över miljökonsekvens- beskrivningen för Norra Djurgårdsstaden
08-07-29 Richard Murray publicerar ett pressmeddelande om lagförslaget om skydd av nationalstadsparken >>läs mer
Besök gärna den Kinesiska trädgården på Skeppsholmen före 15/9 2008 >>läs mer
08-08-30 FFE ställer ut på Skeppsholmsdagen den 14 sept på Batteriplan vid bron. >>läs mer
08-10-16 INBJUDAN LJUSFEST MED LUSTSPEL FÖR BELLEVUEPARKEN DEN
1 NOV KL 1800. >>läs mer
09-01-20 Östermalm är en stadsdel som har ovanligt tysta platser för att vara en storstad. Läs intervjun i Östermalmsnytt med Henrik Waldenström.
09-01-13 Ta del av översiktsplan 09 för Stockholm och de remisser som vi har fått. >>läs mer

09-04-21 Nu har Stockholms kommunfullmäktige fastställt översiktsplanen för Kungliga Nationalstadsparken.
>>läs ÖP:n
>>läs beslutsunderlaget här

09-04-21 Nu har Stockholms stad sammanställt yttranden över Översiktsplan 2009. >>läs mer.

09-09-20 FFE har lämnat remissvar på Stockholms ÖP09 utställningsförslag.
>>läs mer
09-11-04 Läs FFE:s remissvar på RUFS 2010 här och bilagan "Blir det bättre när Stockholm växer"
09-11-12 FFE har lämnat remissvar på Norra Stations- planerna >>läs mer
09-11-18 Förbundet för Ekoparken genomför höstens föreningskonferens den 9 dec
>>läs mer
09-12-01 Djurgårdens Hembygdsförening och föreningen Östermalm gör ett gemensamt upprop angående planer för Lindgården och Gröna Lund >>läs mer
09-12-15 FFE har lämnat remissvar på Skeppsholmsviken och Sollentuna ÖP
>>läs mer
 
 
Arkiverade notiser 2010 - 2011
10-01-08 FFE har överklagat detaljplan för Norra Stationsområdet >>läs mer
10-02-01 FFE stöder Djurgårdens hembygdsförening yttrande ang Källhagens utbyggnad
>>läs mer

och vårt brev
10-02-04 Kallelse till FFE årsmöte 2010-02-20 >>läs mer
10-02-24 Per Schönning tilldelas FFE miljödiplom! Läs pressmedelandet och se diplomet och Per.
10-03-10 Förslag på utvidgad talerätt vad gäller miljöorganisa-tioners möjlighet att överklaga. >>läs mer
10-03-21 Läs artikeln i Östermalmsnytt om uppropet mot Gröna Lund >>här
10-03-23 Läs om uppropet mot Gröna Lund på DN-debatt >>här
10-03-25 Lindgårdens framtid hotad. Läs pressmeddelande här
10-03-30 Kommentarer om en opinionsundersökning
>>läs mer
10-07-25 Domstol sista hoppet för Stockholms ekopark >>läs mer
10-08-21 Kan staden och dess invånare få för mycket av grönska och natur? - Paneldebatt 31 aug >>läs mer
10-09-03 Läs referatet från panel- debatten 31 aug här
10-09-09 Förbundet för Ekoparken uppvaktade den 8 september Carin Jämtin, för att få svar på ett antal för nationalstadsparken angelägna frågor.
>>läs mer
10-09-10 Läs vår enkät till partierna inför valet här och vårt press-meddelande om enkätsvaren här
10-09-13 Nu har vi fått svar på enkäten från alla partier utom Centern. Läs sammanställningen här
11-01-20 Läs vårt och Haga-Brunnssvikens vänners gemensamma yttrande över Albanos utbyggnad >>här
11-01-27 Lyssna på Richard Murray m fl på Radio Stockholms inslag om Albanos utbyggnad
11-02-04 Ta del av Richard Murrays kommentar till länstyrelsens yttrande över albanoplanerna här
11-10-07 Mark- och miljödomstolen (Nacka tingsräärtt) har upphävt Stockholms kommunfullmätiges beslut om ny detaljplan för kv Svea artilleri.
>>läs mer
11-11-24 Varför och på vilket sätt har Förbundet för Ekoparken engagerat sig för TV-eken? Läs Richard Murrays kommentarer här
11-11-26 Ta del av Richard Murrays pressmeddelande om TV-ekens fällning här
10-11-28 Ta del av Stockholms stads planer för Galärvarvet på södra Djurgården här

Arkiverade notiser 2012

12-04-24 Ta del av vårt yttrande över utställt förslag för Albanoområdet

12-06-21 Läs vårt yttrande över tillbyggnad av Källhagens värdshus här!

12-07-13 Läs vårt yttrande över Länsstyrelsens i Stockholm förslag till vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken här

12-08-12 Ta del av vårt kompletterande yttrande över utställt förslag för Albano-området >>läs mer
12-09-04 Ta del av Richard Murrays kommentarer till Stockholms stads yttrande över vård- och utvecklings-planen för National-stadsparken >>läs mer
12-09-10 Läs vårt brev till miljöminister Lena Ek här
12-09-18 Läs Anders Ekengrens blogg "Det är förbjudet att fälla träd i nationalstadsparken"
>>läs mer
12-09-20 Alliansen lanserar Österleden på nytt. Läs Richard Murrays inlägg här
12-10-20 Läs Richard Murrays inlägg i DN-debatt "snabbt, dyrt och dumt" här
12-10-20 Ta del av Richard Murrays kommentarer till Länsstyrelsens remiss-sammanställning avseende förslaget om Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken här
12-10-27 Ta del av vårt remissvar gällande Den Gröna Promenadstaden >>läs mer
12-11-11 Läs vårt remissvar om Miljödeparte-mentets PM Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser här
12-11-22 Nu har vårt nyhetsbrev "Ekobladet" uppstått igen
>>läs mer
12-12-30 Nu överklagar FFE och Haga Brunnsvikens vänner Stockholms kommun-fullmäktiges beslut att anta Detaljplan för området Albano och Norra Djurgården 2:2 m.fl. i stads-delarna Norra Djurgården och Vasastaden. >>läs mer

Arkiverade notiser
2013

Arkiverade notiser 2014
13-02-26 Läs brevet om bygglov för Gröna Lunds 121 m höga torn med slänggunga.
>>läs mer
14-03-10 Överklagande av Länsstyrelsens beslut angående detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. >>läs mer
13-02-27 Ta del av vårt remissvar om Dnr 2010-06316. Förslag till detaljplan för Filosofen 2-9. >>läs mer 14-03-18 Överklagande över förslag till detaljplan för kv Ängsbotten i Hjorthagen >>läs mer
13-03-20 Pressmeddelande: Borgarrådet Kevius stödjer Gröna Lunds lagbrott - till skillnad från vad som gäller för alla andra behöver inte Gröna Lund söka bygglov.
>>läs mer
14-03-31 Ta del av vårt remissvar angående upprättande av Detaljplan för del av Arenastaden >>Läs mer
13-04-05 100 miljoner kr till nationalstadsparkens utveckling. Ta del av texten här och lyssna på inslaget med bl a Richard Murray i Radio Stockholm den 5 april här 14-03-31 Läs om vårt Samråd gällande Tegelhagsskogens naturreservat >>läs mer
13-12-12 Ta del av vår remiss till länstyrelsen angående förslag till riksintressen för Järvafältet - Kungliga nationalstadsparken
>>läs mer
 
13-11-29 Yttrande över inlaga från Hellgren/Linanader advokatbyrå rörande bygglov för fastigheten Växten 1, Solna kommun. >>Läs mer