13-06-01 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut rörande överklagande av Stockholms kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan för området Albano och Norra Djurgården >>läs mer
13-04-05 100 miljoner kr till nationalstadsparkens utveckling. Ta del av texten här och lyssna på inslaget med bl a Richard Murray i Radio Stockholm den 5 april här
13-03-20 Pressmeddelande: Borgarrådet Kevius stödjer Gröna Lunds lagbrott - till skillnad från vad som gäller för alla andra behöver inte Gröna Lund söka bygglov.
>>läs mer
13-02-28 Läs 11 organisationers gemensamma remissvar angående upprättande av detaljplan för del av Arenastaden
>>läs mer
13-02-27 Ta del av vårt remissvar om Dnr 2010-06316. Förslag till detaljplan för Filosofen 2-9. >>läs mer
13-02-26 Läs brevet om bygglov för Gröna Lunds 121 m höga torn med slänggunga.
>>läs mer

Nu är sommaren äntligen här!!!

13-05-30 Läs senaste nyhetsbrevet från Stockholms Sjögård, Hamnkvartersnytt nr 1322
13-04-20 Tummen ned från länsstyrelsen till första planen för Årstafältet >>läs mer

13-01-20 Ta del av olika inlägg om Slussenprojektet >>här

12-10-20 Se sammanställningen av remisssvar om "Den gröna promenadstaden" härBlockhusudden

NATUR- och KULTURVANDRING VID BLOCKHUSUDDEN inklusive
Kärleksstigen och Isbladskärret lördagen den 1 juni mellan kl. 12-15 med Anita Lalander >>läs mer

FEST PÅ SLUSSEN !
måndag 3 juni kl. 18:00 --
En manifestation för Slussens återuppbyggnad.
>läs mer

Välkommen till Hagadagen den 31 augusti
>>läs mer

Intresanta länkar:
Visit Djurgården
Large parks in large cities

Vill du se filmer från Kungliga Nationalstadsparken >>klicka här