Reserapport från världens andra nationalstadspark hösten 2001

Klicka på miniatyrbilderna så kan du se dem i större format.

Tavastehus, som ligger c:a 10 mil norr om Helsingfors, har mycket långa anor att falla tillbaka på. Arkeologiska fynd visar på att trakten var befolkad redan under forntiden.


Tavastehus nationalstadpark ligger kring sjön Vanajavesis stränder norr om stadskärnan. Tavastehus slott med omliggande armébaracker och fängelse, idag museer, tillsammans med de gamla trähus i empirestil och parkerna kring sjön är den kulturella kärnan av parken. Stadens industriella historia finns också representerad. Varikonniemi, där utgrävningar ägt rum, och den engelska parken som skapades på 1840-talet, är till häften naturområden i norr och gränsar till det stora statligt ägda Aulanko-reservatet. På andra sidan Aulanko finns delar med gammal sommarstugebebyggelse och i norr Kistula herrgårdsmiljö. För närvarande sysslar staden med skötsel och användningsplaner och det sköts av respektive huvudman(stat/stad). Så småningom kommer guidning att ske i ett samarbete mellan staden och staten. Då det är staden som gjort ansökan om att bilda en nationalstadspark tar staden därför hand om helheten.


Den gamla oxvägen från Åbo till Tavastehus  är en av de urgamla huvudvägarna i Finland. Den användes av köpmän, pilgrimer, bönder och soldater redan under vikingatiden. Vägen  är idag markerad med vägskyltar med ett brunvitt oxhuvud. Oxvägen var en viktig led tills den första järnvägen förenade Tavastehus med Helsingfors 1862.

Tavastehus befolkades redan under den senare delen av järnåldern. Svenskarna började bygga en försvarsborg på 1100-talet och den byggdes på under fem århundraden. Staden har en lång tradition som militärstad och de tidigare fabrikerna för tillverkning av militärkläder tillverkar idag sportkläder. Kronans bageri låg tidigare i staden.Generalguvernör Per Brahe grundade staden 1639 kring Borgen. Då Gustav III , konung av Sverige-Finland flyttade staden bad Tavastehusborna om hjälp till ett nytt kyrkobygge. Gustav III lät sin hovarkitekt, fransmannen Louis Jean Desprez rita en kyrka vars förebild var Pantheon i Rom. Tavastehus kyrka  kallas "Nordens lilla Pantheon" och är en av Finlands viktigaste byggnader i gustaviansk klassicism. Gustav III hade planer på att låta bygga liknande rundkyrkor i stil med Pantheon i Stockholm och i Kemi men dessa planer fullföljdes inte.

Tavastehus blev ett viktigt utbildningscentra med  berömda skolor. Jean Sibelius föddes i staden och tillbringade sina första 20 år där. Sibelius födelsehus är idag ett museum där man även ger konserter.


Aulankos rekretationsområde skapades  under 40 år (1883 -1926) av överste Hugo Standertskjöld, som blivit förmögen på att sälja vapen till Ryssland.  Standertskjöld  var på sin tid stadens störste arbetsgivare och grundade en skola för sin anställdas barn. Skolbyggnaden skall bli nationalstadsparkens informationscentrum och Naturskola. Parken innehöll en mängd utländska trädsorter som nu  i det närmaste försvunnit. Svandammen och Skogstjärnen, som restaurerats, finns kvar liksom två av de ursprungligen 11 romantiska  paviljongerna bl.a. Lyckans tempel.  Likaså en  stenruin där man idag spelar teater för barn under somrarna.  Standertskjölds gäststuga från 1930-talet är idag ett vackert beläget hotell i privat ägo medan parken tillhör staten. Ett observationstorn i sten reser sig 155 meter ovanför havsytan och 75 meter ovanför Aulankosjön. Tornet har idag restaurerats med hjälp av fångar på frigång. Utsikten från tornet är vidunderligt vackert och det är lätt att förstå Jean Sibelius, som hade detta område i tankarna, när han skapade det mäktiga eposet Finlandia.


Enligt min guide, lantmätare Jaakko Välimaa från Tavastehus stad och initiativtagare till bildandet av Tavstehus nationalstadspark, föreligger planer på att inkludera Ahvenisto och Hattelmala åsarna från istiden i nationalstadsparken. Isblomma –anemona patens- heter på svenska nipsippa och finns i området. Där finns fågelsjöar och sankmark som är värda att bevaras.

Anita Lalander

En faktasammanställning över Tavastehus nationalstadspark finns här.

Sidan är upprättad 2001-11-14.