Förbundet för Ekoparken 2008-07-29

Pressmeddelande

Ekoparken måste vinna på att ändra lagen - inte förlora!

Förbundet för Ekoparken - representerande 50 olika miljö- och friluftsorganisationer m.m. - ger på vissa villkor klartecken för Miljödepartementets förslag att ändra lagen så att Norra Länken kan byggas 800-1200 miljoner kronor billigare. Villkoret är att alla nu utnyttjade sätt att kringå lagen täpps igen.

Det finns många sätt att kringå lagen - senast demonstrerat av att Stockholms stad helt i strid med lagen givit bygglov åt sig själv för att "tillfälligt" anlägga två fotbollsplaner på Ladugårdsgärde. Om nu detta går för sig undrar vi varför man behöver ändra lagen för att medge tillfälliga intrång och skador?

Förbundet samarbetar med Vägverket och Stockholms stad för att hitta en utformning av detaljplan och byggteknik som ska möjliggöra ett tillfälligt ingrepp som inte ger några kvarstående skador av betydenhet när man bygger Norra Länken genom Bellevueparken. Vissa skador är ändå oundvikliga när man bygger en fyrfilig motorväg genom en 1700-talspark. Vår förhoppning har varit att andra åtgärder samtidigt ska vidtas - den stora besparingen ger ju ett visst utrymme - så att vi kan försvara eftergiften med att parken faktiskt vinner på lagändringen.

Nu är vi istället starkt oroade av att Stockholms stad tar för sig ytterligare i parken och att lagen bara blir ytterligare ett sätt att exploatera parken. Fotbollsplanerna är ett färskt exempel. Ett annat är att den del av nationalstadsparken som ligger närmast Norrtull nu planeras för bebyggelse. Staden har tidigare tänkt att området skulle göras till en idrottspark och entré till Hagaparken, vilket också skulle underlätta restaureringen av den historiskt värdefulla delen av Bellevueparken. Någon vilja att avsätta ens en mindre del av den betydande besparingen för parkens ändamål har heller inte försports från regeringen och staden.

Förutsättningen för att vi ska kunna försvara lagförslaget är att parken vinner på det och att länsstyrelsen ges en stärkt roll för att övervaka och förhindra alla de sätt som lagen idag kringgås på.

Richard Murray
ordförande

 
 
Utlagd 08-07-29