Nationalstadsparkens skötselplan består av tre delar:

Del I: Allmän del (20,4 Mb)

Del II: Storområden (6.17 Mb)

Del III: Skötselområden (419 kb)

Samtliga filer har formatet PDF.
För att kunna se dem behöver du

Acrobat Reader. Om du saknar detta program klicka här:

 

 

 
Utlagd 1:a april 2006