Länk till Stadsbyggnadskontorets projektbeskrivning över Norra Länken
Länk till Vägverkets beskrivning av Norra Länken
Yttrande över Översiktsplan för Nationalstadsparken
TT-nyheter om Norra Länken
Länk till artikel i Svenska Dagbladet 2006-04-06
Läs Richard Murrays - FFE:s ordförande - uttalande om Norra Länken
Utlagd 2006-04-09