Välkommen till Konstakademien den 25 april!

Norra Länken – och sedan?

Trafik och miljö i framtidens Nationalstadspark.

Den intensiva utbyggnaden av bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen kräver en samlad strategi för utbyggnaden av kommunikationerna. I dag byggs, projekteras och utreds stora trafikanläggningar inom och i anslutning till Nationalstadsparken. Konsekvenserna riskerar att bli förödande särskilt för parklandskapet och naturmiljön mellan Brunnsviken och Saltsjön.

Vi efterlyser en samordnad planering av den trafik som berör Norra Djurgården, Haga-Brunnsvikenområdet och Ulriksdal. Målet måste vara att för framtiden bevara och utveckla dessa områdens stora natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Välkommen till en utställning och debatt kring dessa frågor

på Konstakademien, Fredsgatan 12, onsdagen den 25 april kl.18.

Landskapsarkitekten Sture Koinberg illustrerar tankar om Gröna förbindelser.

Görel Thurdin, f.d. miljöminister och vice talman, leder debatten med trafikplanerare, beslutsfattare och publik.

Arrangör: Kommittén för Gustavianska Parken

Désirée Edmar, ordförande                                               Christian Laine, sekreterare

desiree.edmar@telia.com                                               christian.laine@raa.se

 
 
Utlagd 07-04-20