Förbundet för Ekoparken
50 samverkande organisationer i Stor-Stockholm


Kallelse till Föreningskonferens på temat

Framtidens nationalstadspark

Tid: 10 oktober 2006 kl.17.30
Plats: Geo-huset (T-bana Universitet eller buss 40) Geo-huset är ett stort grönt trähus, ca 150 meter från T-baneuppgången. Ligger intill Ahrreniuslaboratoriet

Vi bjuder på enkel förtäring, smörgåsar, lättöl, te och kaffe.

Tre viktiga planeringsdokument föreligger nu: Kungl. Djurgårdens förvaltning Skötselplan (som reviderats efter ett remissförfarande), Stockholms länsstyrelse utredning Framtidens nationalstadspark och Stockholms stads Översiktplan för Nationalstadsparken, som nu är ute på remiss. Vi får korta presentationer av alla tre dokumenten utifrån följande frågor:

1) Hur tillvaratas den biologiska mångfalden i respektive plan?
2) Hur skyddas kulturmiljöer och kulturlandskap i respektive plan?
3) Vilka regler/restriktioner föreslås för kompletterande bebyggelse?
4) Hur behandlas buffert-/gränszonen till nationalstadsparken?
5) Vilka åtgärder/vilken inriktning föreslås för att utveckla parkens värden?
6) Kompletterar eller strider programmen mot varandra?

Alla medlemsföreningar och enskilda medlemmar är välkomna. Kom gärna fler från varje förening.

Förhandsanmälan för att vi ska kunna beräkna smörgåsåtgången: Birgitta Bergquist 15 43 42, e-mail : birgitta.bergquist@naturvetaren.se
Sista dag för anmälan: 6 oktober.

Välkomna!

Richard Murray
ordförande

 
 
Utlagd 2006-09 22