INBJUDAN till PLANSAMRÅD
om förslag till detaljplan för DJURGÅRDSBRONS BESÖKSCENTRUM i Galärparken, del av fastigheten Djurgården 1:1 i stadsdelen Djurgården, S- Dp 2006-09082-54
.

Inbjudan (PDF-filer)
Samrådsbrev - planskede
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Plankarta
Denna sida är undersida till www.ekoparken.org

Utlagd 2007-09-13