BLADET från EKOPARKEN
Nr 2 september 2003

GÖR VÅR HEMSIDAS ”AKTIVITETSGUIDE” LEVANDE!
Förbundet för Ekoparken har som bekant mottot värna, vårda och visa. Genom att vi tillsam­mans med våra medlemsorganisationer visar upp våra värdefulla vyer kan vi skapa förutsättningar för ett ”mentalt skydd” av Ekoparken hos befolkningen. Därför har vi utvecklat en undersida till vår hemsida med namnet ”Aktivitetsguiden”. Förra åter hade vi 180 ge­nom­förda aktiviteter registrerade på vår hemsida. Det är våra medlemsorganisationer och andra arrangörer av aktiviteter inom Ekoparkens område, som kommer med i Aktivitets­guiden. Exempel på aktiviteter som registrerats är vandringar, kulturaktiviteter, olika ”dagar” och naturupplevelser.  Du kan själv gå in och se vilka aktiviteter som är på gång och vilka som genomförts under innevarande år. Aktivitetsguiden är den i särklass populäraste undersidan till vår hemsida. Vi har i genomsnitt 12 000 kontakter per månad och 75% av dessa besöker Aktivitetsguiden. Min ambition är att vi tillsammans ska slå förra årets resultat med minst 10 %, dvs komma upp i 200 registrerade aktiviteter. Så kära medlemmar i Förbundet! Maila gärna in era för hösten planerade aktiviteter, så de får en större spridning utanför era egna marknadsföringskanaler.
Bengt Rundquist, v ordf och webbmakare
MÄRKLIG FARKOST PÅ BRUNNSVIKEN

Hela sommaren har en mystisk pråm med en husvagn på legat i Brunnsviken, utanför Botaniska institutionen, men har nyligen flyttats och ligger nu utanför den kungliga begravningsplatsen vid Hagaparken. Många har fällt oroade kommentarer om detta märkliga ekipage som ligger och flyter i den natursköna Brunnsviken. På pråmen finns inte bara en husvagn utan också diverse cyklar och annan bråte. Ombord finns ett varierande antal personer, som bland annat ägnar sig åt att elda bland all bråte. Stallmästaregårdens båtsällskap och flera andra har kopplat in sjöpolisen, som gjort en kontroll ombord. Polisen tror att pråmen kan bli kvar länge, eftersom man inte anser sig kunna ta hand om den.
Då måste polisen stå för hamnavgifter och eventuella skrotningskostnader. Förbundet för Ekoparken har nu kontaktat Kungliga Djurgårdsförvaltningen, där man lovat att försöka komma till rätta med problemet.
Birgitta Bergquist

SE EKOPARKEN I VACKRA HÖSTFÄRGER FRÅN BÅT:
"Guidad lunchtur för stockholmare!" Endast onsdagar under tiden 3 september-29 oktober.Denna båttur går runt ön Södra Djurgården via Fjäderholmarna. På vägen berättar guiden Henrik Waldenström om unika natur- och kulturvärden samt om hoten mot Ekoparken.
Lunchpaket kostar 50 kronor.
Avg från Strömkajen vid Grand Hotel, onsdagar kl 11.00 och 12.30.
Ordinarie pris: 90 kr/person för vux,
45 kr för barn 6-11 år.
Rabatt med DN-kort: vux 60 kr , barn 30 kr. Beställ lunch för grupp på tel 08-587 140 40."

SKEPPSHOLMSDAGEN DEN 13 SEPTEMBER 2003
Vi var fem glada FFE:are som gästade Skeppsholmsdagen i soligt höstväder. Så soligt att Bengts tält fick vila. Dagen var späckad med aktiviteter från dels det maritima hållet, dels från folkrörelserna och diverse hyresgäster. Det stora problemet denna dag var att tiden var för kort för allt kul man kunde göra. Två dagar hade varit bättre. Vid vårt välbelägna bord gick ganska mycket material åt även om man ibland fick "fånga folk".
Att det finns ett stort infobehov hos folk står helt klart. En stor hjälp var vår inplastade karta. En trevlig dag och ett trevligt evenemang tyckte
Henrik Waldenström.

ETT AV DE VIKTIGASTE KÄRNOMRÅDENA I HELA HJORTHAGEN HOTAT
Från Per Schönning, ordförande i Djurgården -Lilla Värtans Miljöskyddsförening har vi fått följande synpunkter.
Nu finns planer på ett nytt lager för miljöfarligt avfall på Gasverkstomten gränsande till Hjortha­gen. Det blir tre gånger så stort som det gaslager, som Fortum vill bygga i strandskyddsområdet längs Husarviken,  inom Nationalstadsparken. Förmodligen kommer en ny destruktionsanläggning att byggas för att destruera massorna också. Staden håller informationsmöten om detta och den redan beslutade men överklagade destruktionsanläggningen den 30 september samt den 15 oktober. Det är ruttet av Stockholms kommun att fortsätta att planera för en ny destruktions­anläggning på gasverkstomten "om det går bra den första gången".
I detta sammanhang kräver vi att två frågor blir besvarade:
1. Varför har inte länsstyrelsen presenterat utredningen om strandskyddet och gränsen för Nationalstadsparken i området först?
2. Varför har inte Stockholms kommun presenterat den fördjupade översikts­planen för Nationalstadsparken, som man utlovat senast till våren 2003? Nu riskerar allt skyddsvärt område runt Husarviken att förstöras innan något skydd över huvud taget diskuteras. Markarbeten för en ny naturgasledning har också påbörjats under Värtabanan vid Fiskar­torpsvägens viadukt samt i västra delen av Gas­­verkstomten där "provpålning" redan genom­förts för ledning­en. Pålningen slutar mitt fram­för Gasverkspar­kens gamla träd, som man nu överväger att ta ner. Detta parkområde är ett av de viktigaste kärnområdena i Hjorthagen. Staden visar sig också ha röjt en mycket större grönyta på Gasverkstomten än man ansökt om och byggt en nätstation på mark som man inte har bygglov för. På Gasverkstomten har nu också bildats en grundvattensjö trots att det inte skulle förekomma någon grundvattenextraktion enligt vad staden bundit sig för i miljödomstolen!

Skeppsholmens Dag den 13 september 2003 inföll i år på en strålande sensommardag. Förbundet för Ekoparken hade ett bord vid Skeppsholmsbron och kunde där fånga upp de flesta besökare. Det var stor åtgång på den nytryckta gratisbroschyren och foldern om båtturer mm i parken. Dagen är ett bra tillfälle att informera om den fantastiska tillgång som Nationalstadsparken utgör med sina unika natur- och kulturvärden. Många blev förvånade att höra att även Skeppsholmen ingår i Nationalstadsparken.
Skeppsholmsdagen är till för att uppmärksamma öns varierade och rika utbud av verksamheter. Då öppnas dörrarna till de många verksamheter som finns på ön med anknytning till Skeppsholmens marina historia såsom Sjöofficers­sällskapets lokaler, Sällskapet Galärerna som visar styckekvarnen, Råseglarhuset, wiresplitsning med Bamse Riggare, flaskskeppsbygge, Skeppsholmens folkhögskola med båtbyggarlinje och inte minst det fantastiska bygget av Stockholmsbriggen. Men, förutom dessa  andra maritima verksamheter rymmer ön mycken annan ideell kulturell verksamhet,
t ex Folk­kultur­centrum, Teater Galeasen, Moderna dans­teatern, Folkmusikhuset och Kurdiska biblioteket. Flera av dessa aktiviteter och verksamheter hotas nu av förlamande hyreshöjningar. Det är viktigt att värna om de fria ideella krafterna som gör Skeppsholmen så rik och spännande. Ön rymmer också gammal hantverks­tradition som hotar att falla i glömska om den inte används och förs vidare. Dessa verksamheter kan inte bära höga hyror. Allt behöver inte rustas till kontorsstandard!!
Bitte Liberg/Anne Murray

 

DEN NYA UPPDATERADE BROSCHYREN

om Ekoparken finns att läsa och skriva ut på förbundets hemsida www.ekoparken.org


KANSLI:
Stora Skuggans väg 30,
115 42 Stockholm

Tel:
15 76 11
E-mail:
ekopark@algonet.se