Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Sammanträde 2002-08-20 hos Bitte Liberg

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Peter Schantz, Ole Settergren, Claes Trygger

Frånvarande: Anita Lalander, Henrik Waldenström

1.      Richard berättade om den kampanj för trängselavgifter och mot Österleden och Norra Länken genom Bellevueparken som Ur Tid är Leden dragit igång, med bl.a. möten på Riksbron varje måndag 11 30 -12 30 med inbjudna politiker. Richard deltar som sammanhållande. Alla är välkomna att dela ut flygblad. Ett möte i ABF-huset är planerat till den 2 september för debatt mellan alla partier och miljörörelsen. Richard och Claes håller i planeringen för detta möte.

2.      Richard berättade att planerna på bussturer i Ekoparken för politiker och allmänhet inte kan genomföras pga bristande tid.

3.      Mötet behandlade utförligt Bengt Rundqvists förslag till utformning av bygglistan. Alla ärenden delades upp mellan styrelseledamöterna.

4.      Planering av föreningskonferens. Förslag att bygga på Peter Schantz och Lennart Holms kommande bok om hur lagstiftningen fungerat. Dagen bestämdes till den 8 oktober.

5.      Inför Skeppsholmens dag och Igelbäckens dag beslöts att visitkort skulle tryckas upp. De trycks i liten skala ”på begäran”. En förenklad broschyr ska också tryckas upp. Anne Murray ombesörjer bådadera.

6.      Anne kunde meddela att kassan uppgår till 54.000 kr.

7.      En racerbåtstävling planeras på Djurgårdsbrunnsviken att äga rum den 7 september. KDF önskar stöd för att stoppa arrangemanget. Styrelsen delade uppfattningen att en tävling av detta slag skulle vara mycket olämplig i denna natur- och kulturmiljö. Henrik åtog sig att tillsammans med KDF och Per Björkman söka avstyra tävlingen.

8.      Nästa sammanträde den 23 september hos Ole Settergren.

Vid protokollet                        Justeras

Richard Murray                              Birgitta Bergquist