FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN                                         2002-01-16

45 samverkande organisationer i Stor-Stockholm

 

Miljödepartementet
Statsrådet Kjell Larsson/Lena Sommestad
103 33 Stockholm

                                                                                      

f.k.                                                                                   

Landshövding Mats Hellström
Länsstyrelsen i Stockholms län                                                                                     

                                                                                       

Miljödepartementets engagemang för tätortsnära naturområden är glädjande. I Stockholm finns sedan sju år nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, i folkmun Ekoparken, som har mer än 10 miljoner besökare per år. Här finns också Järvafältet. De som bor kring Järvafältet utnyttjar det i hög grad: 17 procent besöker det varje dag, 45 procent varje vecka. Det finns också ett starkt samband mellan Ekoparken och Järvafältet. Utan Järvafältet kan inte Ekoparken leva – Järvafältet är den viktiga spridningskorridoren från det omgivande landskapet in till Stor-Stockholmsregionens mitt, där Ekoparken ligger. Det finns således dubbel anledning att värna om Järvafältet.

Den kommunala planeringen håller dock raskt på att förstöra Järvafältet, såväl som rekreationsområde för närboende som spridningskorridor för Ekoparken. En rad bostads- och arbetsplatsområden planeras: Kista-Rinkeby, Barkarby, Ulriksdalsfältet, Västerjärva, Kymlinge. Margreteborg i storskogen norr om Ulriksdal är redan under byggnad. Motorvägar planeras både längs med och tvärs över Järvafältet. Följdriktigt motsätter sig alla kommuner som gränsar till Järvafältet ett ordentligt naturreservat för Igelbäcken.

Förbundet för Ekoparken och dess 45 medlemsorganisationer har vid åtskilliga tillfällen påpekat detta för miljödepartementet och för Länsstyrelsen i Stockholm. Regeringen har möjlighet att ingripa genom att förelägga de inblandade kommunerna att redovisa sin gemensamma planering, på samma sätt som skedde inför bildandet av Nationalstadsparken. Vi hoppas att regeringens intresse för människors behov av naturupplevelser i vardagen, nära bostad och arbete, ska visa sig i ett kraftfullt agerande för att bevara Järvafältet och utveckla dess betydelse som spridningskorridor för Ekoparken. Om det i andra landsändar finns ett folkligt motstånd så finns här i Stockholm ett starkt stöd för att ingripa

Richard Murray

ordförande