Kommittén för Gustavianska Parken        Stockholm den 16 januari 2003

Förbundet för Ekoparken


Uppvaktning den 16 januari 2003 av

Statsrådet Lena Sommestad
Miljödepartementet


Medverkande: Förbundet för Ekoparken: Richard Murray, Ole Settergren;
Haga-Brunnsvikens Vänner: Christian Laine; Kommittén för Gustavianska
Parken: Désirée Edmar, Lennart Holm, Peter Schantz; Stockholms universitet,
inst. för systemekologi: Thomas Elmqvist.


1) Presentation av Kommittén för Gustavianska Parken (DE) och Förbundet för
Ekoparken (RM)


2) Stockholmsregionen bör bli ett internationellt föredöme vad gäller
hållbar utveckling (DE)


3) Presentation av boken "Nationalstadsparken - ett experiment i hållbar
utveckling" (PS)


4) Uppdrag till länsstyrelsen ang. Nationalstadsparkens skötsel m.m. (DE, RM)
(PM bifogas.)

5) Presentation av Ecosystem Millennium Assessment och Katarina Löfvenhafts
avhandling (TE)


6) Överklagade detaljplaner
a) Redovisning bebyggelseplaner längs Uppsalavägen (PS)
b) Frösundavik (RM)
c) Norra Frösunda (CL)


7) Övergripande planeringsfrågor  (LH)
a) översiktsplan för stråket Norra Station - Värtahamnen  (PM bifogas)
b) fördjupade översiktsplaner inom Nationalstadsparken


8) Internationell konferens om parken planeras (RM)


Bilagor:

1) PM. Uppdrag från Regeringen till Länsstyrelsen i Stockholms län vad
gäller förvaltning, skötsel och utveckling av Nationalstadsparken
2) PM. Planeringsfrågor knutna till Norra station, Albano, Norra länken,
Värtajärnvägen, Roslagsbanan, Husarviken och Värtahamnen.


_______________________________________________________________________________