2002-07-29

Ur Tid Är Leden

Nätverk för miljöorganisationer i Stockholm

                                            Till

                                            Centerpartiet i Stockholms stad och län

                                            Folkpartiet liberalerna i Stockholms stad och län

                                            Kristdemokraterna i Stockholms stad  och län

                                            Moderaterna i Stockholms stad och län

                                            Miljöpartiet i Stockholms stad och län

                                            Socialdemokraterna i Stockholms stad och län

                                            Stockholmspartiet

                                            Vänsterpartiet i Stockholms stad och län

INBJUDAN TILL DEBATT DEN 3 SEPTEMBER 2002 KL 19

”Trafik för långsiktigt hållbar utveckling”

Nätverket Ur Tid är Leden inbjuder till debatt om trafik- och miljöfrågor i Stor-Stockholm.

Tid: Tisdagen den 3 september kl 19 00

Plats: Sandler-salen, ABF-huset, Sveavägen  41, Stockholm

Alla partier som är representerade i Stockholms kommunfullmäktige eller i Landstingsfullmäktige plus Centerpartiet är välkomna att delta med en representant per parti.

Debatten inleds med att Naturskyddsföreningens ordförande i Stockholm, Mårten Wallberg, redogör för partiernas svar på den enkät Naturskyddsföreningen just tillställt partierna om olika trafikfrågor och därmed sammanhängande miljöfrågor. Redogörelsen tar 10 min. En fullständig redovisning av svaren kommer att delas ut vid mötet. Pressen är inbjuden för att ta del av redovisningen.

Därefter ges varje parti 3 min att precisera och motivera sin trafikpolitik. På dessa inlägg kan partierna begära repliker på 1 min. Alla partier ges därefter ytterligare 2 min för ett inlägg.

Sedan släpps publiken och pressen in för att ställa frågor och göra inlägg. Dessa inlägg är maximerade till 2 min. Partierna får svara i den mån de blivit apostroferade.

Partierna ges avslutningsvis 1 min vardera för ett inlägg.

Debatten avslutas kl. 21 50.

Debatten kommer att ledas av en opartisk ordförande.

Meddela snarast vem som kommer att representera ert parti till

Li Södermark

E-mail: li.sodermark@chello.se

Adress: Brännkyrkagatan 41, 118 22 Stockholm

Telefon: 6418619

Frågor rörande debatten kan ställas till undertecknad.

Välkomna!

Richard Murray

Drottningholmsvägen 1

112 42 Stockholm

Tel: 08-57153152 (t.o.m. 11 augusti), 08-6521479 (fr.o.m. 12 augusti)

Arb: 08-4544689 (fr.o.m. 12 augusti)

e-mail: richard.murray@chello.se