Överklagande Norra Djurgårdsstaden till regeringen  
Bilaga till Skrivelsen