Studenter kan få bo på Albano industriområde

Stockholm har skriande behov av nya studentbostäder. Tidningen Östermalmsnytt nr 43 skriver att Akademiska Hus vill bygga 150 till 200 nya rum här i området som ligger i närheten av Universitetet.

Man beskriver hur attraktivt området är som ligger inkilat mellan Roslagsvägen och Roslagsbanan med Teknikhöjden i norr och Fysikcentrum i söder. Både Tekniska Högskolan och Universitetet har bespetsat sig på området.

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en fördjupad översiktsplan av Nationalstadsparken och arbetar parallellt med att planera Albano i detalj. Alla planer för Albano måste ta hänsyn till att området ligger i Nationalstadsparken. Och lagen säger att nya anläggningar bara får uppföras i parken om det kan ske utan intrång i parklandskapet.

-Kristina Littke på stadsbyggnadskontoret säger enl tidningen att Albano har en stark anknytning till landskapet runt Brunnsviken och Haga med sitt 1700-tals parkideal och att all ny bebyggelse måste anpassas till detta fina landskap. Hon säger också hur viktigt det är att få fram vad vägverket och SL har för planer med Norra länken. Alla svårigheter måste kartläggas och detta kommer att ta lång tid.

Denna sida är undersida till www.ekoparken.org.
Utlagd 02-10-21