Cykelväg byggs i skyddad park

Trots att nationalstadsparken ska vara skyddad från ingrepp byggs nu en cykel- och gångväg där. Tidigare sa regeringsrätten nej till en bilväg i samma dragning. Men nu har en närmast enig gatu- och fastighetsnämnd sagt ja.

Cykel- och gångvägen ska gå rakt genom nationalstadsparken och har redan börjat byggas. Trots politikernas bedyrande att nationalstadsparken ska lämnas i fred från intrång har gatu- och fastighetsnämnden beslutat om bygget. Något som gjort att nämnden JO-anmälts.

-Det är ett klart brott mot miljöbalken. Därför har vi JO-anmält ansvariga  tjänstemän och politiker berättar Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken.

Cykel och gångvägen ska förbinda KTH med universitetet via Fysikcentrum. Regeringsrätten har tidigare avstyrkt planerna på att bygga en bilväg/bilbro längs samma sträcka med hänvisning till ”intrång i naturmiljö.”

Trots detta har gatu- och fastighetsnämnden beslutat att bygga en cykel- och gångväg på exakt samma ställe. I gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande säger man att detta förslag är ”en lämplig avvägning mellan statliga intressen, inkräktar minst i nationalstadsparken och samtidigt löser kommunikationsbehoven.”

-Man medger alltså att man inkräktar. Det är flagrant att man gör så här, säger Richard Murray.

 Han får medhåll i kritiken av Per Bolund (mp), ledamot i gatu- och fastighetsnämnden. Miljöpartiet var det enda parti som röstade emot cykel- och gångbanan.

-Nationalstadsparken är helig. Det bryter mot principerna att bygga där, säger han och uttrycker ingen förståelse för den politiska majoritetens beslut.

 Peter Jacobsson på gatu- och fastighetskontoret är en av de tjänstemän som utrett frågan.

-Vi är medvetna om att detta är en svår fråga. Men vi har gjort allt i samråd med Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Han berättar att man utrett en rad olika möjligheter och tillsammans med länsstyrelsen kommit fram till att det här var den bästa lösningen.

Mitt i Östermalm har varit i kontakt med ett flertal av de ledamöter i gatu- och fastighetsnämnden som röstade igenom beslutet. Ingen av dem kommer ihåg beslutet på rak arm och kan därför inte svara på varför beslutet gick igenom.

Mitt i Östermalm nr 39.

 

 
Utlagd 2002-09-23