Insändare i Östermalmsnytt nr 38 av Olof Johansson (c)

fd miljöminister 1991-94.

Rädda  Östermalm från Österleden!

Då och då framförs från vissa partier att man ska återuppväcka förslaget om Österleden och fullborda den magiska Ringen. Jag menar att Österleden ej bör komma till stånd. Det grundläggande problemet med Österleden är nämligen att det inte är en kringfartsled utan en infartsled till arbetsplatserna i city.

  Projektet är gigantiskt. Österleden, vars sex filer dimensioneras för att klara 100.000 fordon per dygn, avses gå i tunnel från Sickla i Nacka fram till Borgen på Ladugårdsgärdet, en sträcka på cirka fyra kilometer.

  Tittar man i de miljökonsekvensbeskrivningar (MBK) som gjorts inser man att intrången på Djurgården, en del av Nationalstadsparken, blir enorma såväl under bygget som efter. Eller vad sägs om att inte kunna vistas inom en kilometer från Manillaskolan på grund av buller från mudderverk. Vidare kan man se att 150 lastbilslass varje dag beräknas transporteras på Djurgårdsvägarna i cirka fem år.

 Prislappen ökar hela tiden för varje gång nya beräkningar görs. Senaste beräkningen visar på cirka 8,5 miljarder kronor. Till detta kommer förstås kostnader för drift och underhåll. Ingen känner ännu slutnotan.

  Vill vi verkligen se delar av Ladugårdsgärdet skövlat av buller och avgaser från en gigantisk trafikplats med ett trafikflöde i samma storleksordning som Essingeleden? Vill vi se Ladugårdsgärdet kluvet av en fyra- eller sexfilig motorledsbarriär? Vill vi ha en dramatiskt ökad trängsel på Östermalmsgatorna?

  Jag är övertygad om att Österleden ger stora skador på miljön på Djurgården, att den leder till exploatering av Djurgården efteråt, att den inte löser trafikproblemen utan tvärtom ökar köerna samt att den inte är samhällsekonomiskt lönsam. Motsvarande satsning på kollektivtrafik skulle ge mångdubbelt större nytta för flertalet.

  Under min tid som miljöminister passerade många vägprojekt mitt bord. Den föreslagna Österleden framstår som ett av de miljövidrigaste projekt jag sett. Jag kommer att kämpa för att bevara Östermalm och Djurgården från Österleden. Österleden begravdes 1997.

 
  Utlagd 2002-09-19