Boende kräver att ledning grävs ner

Kraftledningen som går från Värtan genom Hjorthagen och Nationalstadsparken upp emot Danderyd har nyligen fått förnyad koncessionsrätt av kommunfullmäktige för 15 år framåt.   Detta oroar de som bor nära. Nu kräver många i Hjorthagen att ledningen grävs ner.

Det företag som äger kraftledningen är det finska bolaget Fortum där tidigare Birka Energi ingår. Den del som går genom Solna kommun har redan grävts ner. Anledningen till det är att politikerna i Solna tyckte att det var viktigt ur miljösynpunkt och betalade för merparten av nedgrävningen. Politikerna i Stockholm stad har däremot inte tagit något beslut om nedgrävning eller försöker få EU-bidrag. Och utan politikernas pengar blir det ingen nedgrävning, enligt Fortum.

Fortum har aldrig lovat att gräva ner ledningen i Hjorthagen. Däremot utreder vi vad vi ska göra med ställverket och ledningen. Samtidigt håller staden på att se över Hjorthagen. Därför har vi fått 15 år på oss att bestämma vad vi ska göra. Till exempel att göra om den till kabel och gräva ned den, säger Henry Söderman, Fortum.

För närvarande har Sverige inte några gränsvärden för statiska eller kraftfrekventa magnetfält, varken i arbetsmiljön eller för allmänheten.

Men både Arbetarskyddsstyrelsen och Strålskyddsinstitutet håller på att förbereda föreskrifter och allmänna råd för sådana gränsvärden. Även EU-kommissionen har antagit rekommendationer för en begränsning av befolkningens exponering för elektriska och magnetiska fält.

Mitt i Östermalm 14 sept 2002.

 
 
Utlagd 2002-09-17