Hotell får nej av Östermalms stadsdelsnämnd

En privatperson vill öppna ett idrottshotell bakom Stadion. Men byggnaden, som tidigare inrymt allmänna BB. ligger i Nationalstadsparken. Därför vill stadsdelsnämnden inte ha hotellverksamhet i det området. Idrottshotell är ett begrepp som inte finns i detaljplanesammanhang. Det innebär att bygglov för det här idrottshotellet i praktiken kan bli vilken typ av hotell som helst, i alla fall på sikt. Och det är detta som stadsdelsnämnden vill varna för. "

Ett hotell i bra läge har stor växtkraft. En lokalisering av ett hotell till gamla allmänna BB kommer således att innebära ett stort tryck på marken mot Fiskartorpsvägen och Drottning Kristinas väg" Det är inte förenligt med lagen om nationalstadsparken menar stadsdelsnämnden.

På stadsbyggnadskontoret där själva bygglovet kommer att utredas tycker man helt klart att det ligger en poäng i det som stadsdelsnämnden säger.

Tidningen Östermalm nr 13 2002