Förbundet för Ekoparken                                              2002-05-28

45 samverkande organisationer i Stor-Stockholm

Uttalande med anledning av träffad överenskommelse mellan Stockholms stad och Vägverket

Överenskommelsen går ut på att dra Norra Länken genom Bellevueparken. Vi menar att även det nya, något djupare läget för Norra Länken under parken kommer att skada den genom direkta intrång och skador på kulturvärden. Cedersdalsalternativet som nu är utmönstrat är att föredra. Det skulle inte riskera att utsättas för fördröjning av en rättsprocess.

Att förlänga Frescatitunneln från Universitetet till Ålkistan ger mycket stora möjligheter att förbättra miljön i Nationalstadsparken. Men detta förutsätter att förändringar görs i Norra Länken så som den nu är planerad. Trafik norrifrån och norrut måste ges möjlighet att ta sig till och från innerstaden via Frescatitunneln och den stora trafikplatsen vid Universitetet i Laduviksstråket måste ersätts av förbindelser som inte drabbar miljön. Miljön i stadsdelen Ekhagen får heller inte skadas.

Sammanfattningsvis menar vi att överenskommelsen riskerar köra fast i en ny rättsprocess och att förslaget att förlänga Frescatitunneln till Ålkistan måste förses med mycket starkare utfästelser för att vinna trovärdighet. Vi undrar om de partier som är tänkta att stå bakom denna överenskommelse verkligen är beredda att genomföra förlängningen till Ålkistan eller om förslaget bara är ägnat att beveka miljöopinion och regeringsrätt.

Richard Murray

Ordförande

Tel:6521479

Arb: 4544689

 
Åter till startsidan Utlagd på webplatsen 2002-06-04