STADEN BYGGER HÖGHUS I SKYDDAT KÄRNOMRÅDE I NATIONALSTADSPARKEN

JM AB har köpt Stockholms Badminhall intill Jerum vid Lidingövägen/Tegeluddsvägen på Gärdet. Hallen avses rivas och ersätts med två höghus och ett parkeringsgarage.

Parkeringsgaraget skulle ligga på Badmintonhallens plats medan höghusen skulle byggas ut i nuvarande park.

Parken är i dag skyddad som riksintresse inom National-stadsparken och utgör ett kärnområde för växtligheten, liksom en viktig spridningsväg i parkens ”getingmidja”, som inte kan ersättas inom överskådlig tid.

Staden vill nu i ny detaljplan, Dp 1999-04708-54, för kvarteret Väbeln ta bort park- och idrottsändamålet i nuvarande plan och ersätta med byggbar mark.

Skriftliga synpunkter på planen ska vara Stadsbyggnads-kontoret tillhanda senast måndagen den 12 augusti 2002.

Det är av stor vikt att alla berörda framför sina åsikter!

Denna information är uppsatt av Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening. Fler upplysningar kan Ni få genom att e-maila frågor till olof.fr@telia.com eller ringa till ordförande Per Schönning, 661 19 03.

 
 

Utlagd på FFE:s hemsida 2002-08-16