Sundbyberg i täten för Järvafältets skydd

Sundbybergs kommun har bestämt sig för att nästa år utropa sin del av Järvafältet till ett interimistiskt naturreservat. Detta gör man för att man tröttnat på övriga kommuners tveksamhet gällande fältets framtid.
När nu vänsterstyrda Sundbyberg fattar ett principbeslut gör man det i förhoppningen att kunna sätta press på sina borgerliga kollegor i Solna, Järfälla och Stockholm
Kommunerna är bland annat oense om storleken på ett reservat.
- En del, som moderaterna i Stockholms stad, tycker det räcker om bara Igelbäckens fåra skyddas. Ett sådant skydd skulle göra bäcken till en kloak, säger Yildis Kafkas, politisk sekreterare i miljöpartiet i Sundbyberg.
Solna välkomnar Sundbybergs beslut och hoppas kunna samordna sina egna planer med grannkommunens.
- Vi tycker inte heller att det räcker med att skydda Igelbäckens fåra, säger miljökommunalrådet Allan Klingström(kd)
Mitt i Solna nr 46/13 nov 2001.