Planen för sjöstaden kritiseras

VÄRTAN. Förbundet för Ekoparken motsätter sig inte bostäder i Värtaområdet, men vill ha ett mindre kompakt byggande än den nya sjöstad om 10 000 lägenheter som stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) presenterade på fredagen.

-HUSARVIKEN ÄR en väldigt central plats i Nationalstadsparken, essensen av det historiska landskapet, säger förbundets ordförande Richard Murray. Den föreslagna kompakta bebyggelsens skadliga inverkan på kulturlandskapet runt Husarviken - Fiskartorpet består i att ljus och ljud från husen slår in i parken.

 

Husen bör därför byggas lågt, lämna gluggar för grönt emellan och läggas en bra bit från stranden.

Förbundet för Ekoparken vill också vidga parkens "getingmidja" vid Storängsbotten och lägga in gröna stråk i hamnbebyggelsen, för att säkra spridningsvägarna mellan Norra och Södra Djurgården. Och de anser inte att ett nytt bostadsområde duger som motiv för att bygga Österleden.

- Vi motsätter oss Österleden med näbbar och klor, säger Richard Murray. Det är ingen förbifartsled utan en infartsled till Stockholm. En stor av- och påfart är planerad bakom Borgen på Gärdet. Vi vill lösa trafikproblemen med trängselavgift och utbyggd kollektivtrafik.

mia.tottmar@dn.se

 

Sidan ingår i www.ekoparken.org och är hämtad ur DN 2002-02-17

Uppdaterad 2002-02-19