Anita Lalander - auktoriserad stockholms guide - har i samband med sin guidning 080808 sammanställt fakta om den kinesiska trädgården:

"Välkomna till Liuyingyuan - de flytande skuggornas trädgård - som skapats temporärt bland andra tack vare donatorn, generalkonsuln Barbro Osher, som blir årets svensk-amerikan nu på söndag.Östasiatiska museet vill påminna om att trädgårdens historia är en lika viktig del av det globala kulturarvet som mer beständiga historiska lämningar.Stockholms märkligaste trädgård är byggd på östasiatiska museets parkeringsplats. Den invigdes i början av juni men är rivningshotad redan i höst. I september måste allt rivas eftersom museet inte har fått permanent bygglov.

Trädgårdsentusiasten och intiativtagare är Anna-Lena Wibom och samarbete har också skett med trädgårdsstaden Suzhou i Kina där delar av arbetet är utförts av Suzhou Institute of Landscape Architectual Design Co Ltd tillsammans med landskapsarkitekten och byggansvarige Simon Häggblom passande namn för en landskapsarkitekt. Svenska namn går ofta tillbaka på naturen; berg, stenar, blommor och träd, viktiga element i en kinesisk trädgård.

Den kinesiska trädgården, som är inhägnad av höga murar som ska skydda mot olycksbringande vindar o för nyfikna blickar, är ett universum i sig. Viktiga element är en damm med en bro med typiska stenar o växter och en paviljong.

I en kinesisk trädgård finner vi dualismen mellan de kosmiska krafterna yin och yan som är så central i det kinesiska tänkandet. Yin representerar den kvinnliga kraften - den mörka, kylan, den tomma o suggestiva ytan och dammens vatten. Yan representerar den manliga kraften - den värmande solen, den dynamiska materian och de märkliga trädgårdsklipporna. I kinesiska trädgårdar finns alltid ett spel mellan dessa krafter.

En kinesisk trädgård behöver inte vara så stor men där måste finnas ett träd, gärna en gammal tall, vatten och några stenar. Blommande växter är mindre viktiga men däremot måste trädgården vara avskärmad från omgivningen med en mur.

De flytande skuggornas trädgård invigdes i början av juni då allt var nyplanterat och gräset ännu inte hade börjat växa. Nu har den vuxit till sig och en unik bonsaisamling står på plats. Vartenda träd, varje liten buske och de få blommor ,som traditionellt ingår i en kinesiska trädgård, är planterade i ett några decimenter tjockt jordlager ovanpå asfalten. Bara på ett ställe under den välvda bron finns en extra djup grop för att kolkarparna i dammen ska undgå attacker av glupska måsar. Tyvärr finns inga karpar kvar eftersom fiskmåsarna har tagit dom.

Den vita muren som omsluter trädgården är snarare en vitrappad träkuliss än en stenmur men den finns där för att ge en avskärmning mot onda andar, frost och kyla. Andra klassiska element är vatten, sten och en rofylld paviljong för kontemplation, där besökaren kan lyssna på poesi, musik och njuta av omgivningen.

En kinesisk trädgård ska vara lite karg och kärv med mycket sten och bara inslag av enstaka växter med symbolisk betydelse. En tall, gärna över 100 år, som står pall när det blåser, symboliserar ett långt liv. Bambu, som böjer sig i vinden, är en urgammal symbol för ödmjukhet. Bambu som man kan äta, använda som byggnadställning, representerar en ung vacker kvinna med smal midja.

Paviljongen är central i den kinesiska trädgården. Den röda paviljongen fraktades hit i bitar och består av mörkröd lack. Räckerna lutar sig utåt så att man kan luta sig ut och se på vattnet.I trädgården ska man göra saker -måla, kalligrafera och dricka te.

Den kinesiska trädgården är ett vilsamt universum, ett miniatyrlandskap. Floder, hav och vatten ska spegla himmlen och människan. Murarna ska vara gråa. Dimmorna på hösten gör att muren försvinner. Gallerfönster med blommönster. Rund öppning mot Gamla Stan förstärker "lånade landskap". Vi passar på att gratulera Drottningen och övriga Silvior på namnsdagen. Ni kan säkert också se Briggen Tre Kronor som ligger vid Logårdstrappan vid Skeppsbron. Den har återkommit efter sin 2 månader långa jungfrufärd då den besökt städer runt Östersjön som ambassadör i frågor som rör miljö, handel och ungdomar i regionen.


Grått, vitt någon enstaka gång färg. Gröna skatteringar. Stenarna är konstgjorda och representerar molnens rötter och kallas tai fu stenar. En har skänkts till Östasiatiska museet. Magnolia, pion, blåregn, syren, som ska skärma bort stadens brus, och krysatemum är enstaka objekt -soloartister. Japansk lönn med vackert bladverk, ljusa blad där ljuset silar härligt. Lyssna på bladens ljud och på regnet.

Titta gärna på bonsaiträdgården och besök museet o titta på den finlansksvenske konsthistorikern Osvald Siréns Peking bilder från 1920-talet. Fotografierna är svatvita, enkla, lite utbrända av det skarpa solskenet och med fokus på arkitektur och enskilda männsiskor.

Sist men inte minst befinner ni er i världens första Nationalstadspark - Ekoparken - som bland annat tack vare våra kungars och drottningars olika parker kunnat bevaras för framtiden. Mottot för Ekoparken är Värna - Vårda och Visa."

Copyright Anita Lalander- auktoriserad Stockholmsguide sen 35 år

>>läs mer om den kinesiska trädgården
Utlagd 08-08-10