Ekoparkens unika värden Klicka på de små bilderna och du kommer att se dem i större format.
Foto Bengt Rundquist.

Det kungliga landskapet
Ekoparken är ett kungligt landskap med en unik blandning av natur och kultur som vi till stor del har de svenska kungarna att tacka för. Deras skiftande intressen har givit området dess säregna mångfald av natur-, kultur- och friluftsvärden. Exempelvis resulterade Karl XI:s stora jaktintresse i att han inhägnade Södra och Norra Djurgården till en stor jaktpark på 1680-talet. Gustav III smyckade på 1780-talet Brunnsvikens stränder med engelska parker där Haga blev kronan på verket.

Ekoparken inrymmer även ett flertal stora idrottsanläggningar, bl a Olympiastadion. Det kungliga historiska landskapets natur-, kultur- och friluftsvärden bildar en omistlig helhet.

Vy över Brunnsviken
 

Naturvärden
Ekoparken utgör en ekologiskt viktig spridningskorridor för ett stort antal växter och djur. Av Upplands djur och växter lever ca 3/4 i Ekoparken. Bland däggdjuren kan nämnas räv, grävling, mård, mink och rådjur. Ett hundratal fågelarter häckar i området liksom åtta av Upplands elva fladdermusarter. Här lever även ett flertal arter som finns med på den nationella listan över utrotningshotade arter, framförallt en del mycket sällsynta insekter. Norra Europas största bestånd av grova ekar, finns här. Det är ofta här som många sällsynta arter har hittats.

En flock vitkindade gäss landar i Hagaparken
 

Kulturvärden
Ekoparken har ett stort och varierat utbud av vackra hus och byggnader. Många av dessa är av högt arkitektoniskt värde och flera hundra skyddas som byggnadsminnen. Arkitekturen i landskapet varierar brett. Det finns fornlämningar från brons- och järnåldern. Vi har Karl XI:s fiskarestuga från 1690-talet, bostadsområden i funktionalistisk 1930-tals stil som Gärdet och Ekhagen, och modern 60-talsbebyggelse i Bergshamra. I Ekoparken finns fyra av de tio Kungliga Slotten. Bellmans visor, Strindbergs flanörstråk, Bobergs jugendarkitektur, Carl Milles skulpturer, Ulf Lundells romanfigur ”Jack” bidrar också till kulturvärdena.

Haga slott

Morianerna vid Igelbäcken
 

Friluftsvärden
Ekoparken med dess närhet till stenstaden i Stockholm och Solna utgör ett viktigt rekreations- och friluftsområde för storstadens invånare. En grön oas som är Stockholms och Sveriges mest besökta grönområde. Den livgivande grönskan renar luften, dämpar buller, bidrar till ett bra klimat i staden samt gör bevisligen storstadsborna friskare genom sin avstressande funktion. Ekoparken innehar ett brett aktivitetsutbud, allt från härliga picknickställen till jogging- och skidspår. Området fungerar även som en pedagogisk arena för alla skolor i området från förskola till universitet.

Djurgårdsbrunnskanalen

En turistattraktion
Ekoparken är Sveriges mest besökta grönområde, och även för besöksnäringen i Stockholm är Ekoparken viktig som ett unikt turistmål. Med en mångfald av sevärdheter, bidrar området med viktiga turistinkomster till Stockholm. Sevärdheternas attraktionskraft stärks av den gröna miljön, exempelvis Skansen, Waldemarsudde, slottsmuseerna. Stockholm Information Service uppskattade 1992 att Södra Djurgården har ca 10 miljoner besök/år och för hela Ekoparken kan antalet besökare uppskattas till minst 15 miljoner varje år.