Nedhuggna träd kan bli ett pilotfall

Majoriteten i en bostadsrättsförening på Brantingsgatan på Gärdet har bestämt att tre avenbokträd skall fällas. Eftersom några medlemmar har tagit strid för grönområdet bakom bostadshuset har trädfällningen tillfälligt uppskjutits. Trädbevarare i föreningen, som röstat mot att träden skall fällas, fruktar dock att träden kan avverkas vilket ögonblick som helst. Man uppger att träden är helt friska. De personer som röstat för en fällning säger att man anslutit sig till en trädvårdsplan, där man anger vad som är bäst för tomten. Området där träden växer ligger i en grön remsa mellan norra och södra Djurgården och inom Nationalstadsparken och är en viktig spridningskorridor för växter och djur.

Landskapsarkitekten Marit Silins och ekologen Ulrika Egerö från Stadsbyggnadskontoret anser att bokarna är en raritet för Stockholmsområdet och att de bör sparas. Många av träden på Gärdet står på privat mark och det blir ofta till ett problem när ansvaret för områdets gröna värden vilar på ägarna. Dessa förstår inte alltid det värdefulla samspelet mellan landskap, grönska och djurliv säger Silins och Egerö.

Frågan har gått till Claes Halling på länsstyrelsen om det är olagligt att fälla träd i Nationalstadsparken. Svaret är att trädfällning är förbjuden enbart om det är ett naturreservat eller det finns reglerat i en detaljplan som t.ex. i Starrängsringen.

För att lösa problemet behövs det en skötselplan. Detta arbete kan dock ta några år.

Ur Östermalmsnytt nr 41/2003

 
  Utlagd 2003-10-15