Ny tunnelbanestation vid Roslagstull?

Av tidningen "Mitt i Östermalm" nr 15 framgår att planeringen pågår för bostadsområden och arbetsplatser vid Roslagstull, Albano och Ruddammen.

Många argumenterar nu för att de gamla planerna med en tunnelbanestation vid Roslagstull åter tas upp. Stadsdelsnämnden ordförande Rolf Lindell (s) anser att en tunnelbanestation är en god idé och påpekar att denna fråga tagits upp flera gånger i nämnden.

Även Per Schönning, ordförande i Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening, är inne på samma linje. Han anser att hela området är dåligt försörjt vad gäller kollektivtrafiken. Med en  ny tunnelbanestation skulle man kunna få ned trafiken och även minska det hårda trycket på P-platser. Han är starkt kritisk till att planerar för omfattande vägbyggen men nämner mycket litet om den kollektiva trafiken i de planer som presenterats för området.

SL började planera för en tunnelbanestation vid Roslagstull i början av 1990-talet. Enligt SL:s avdelning för strategisk planering ligger projektet  på is, bland annat på grund av kapacitetsproblem. SL efterlyser nu ett mera aktivt förhållningssätt i frågan från kommunens och stadsdelsnämndens sida.

 
 
Utlagd 2003-04-08