Ordlista Hjälp

Miljödepartementet
http://miljo.regeringen.se/

Miljödepartementet

Pressmeddelande

2003-11-20

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 200 8

Jan Terstad
Ämnesråd
08-405 20 79

Sten Jerdenius
Departementssekreterare
08-405 39 10

Nationalstadsparkens skötsel samordnas

Regeringen gav idag länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att ta fram ett program för samordnad förvaltning, skötsel och utveckling av nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården.

Området, som ligger i Stockholms och Solna kommun, har utsetts till landets hittills enda nationalstadspark av riksdagen. Skötseln av området är idag splittrad mellan olika förvaltare. Det behövs en samordning och en gemensam syn på hur parken och dess olika delar ska skötas och utvecklas långsiktigt.

Uppdraget ska utföras efter samråd med berörda kommuner, markägare och förvaltare och redovisas senast den 31 december 2005.


   Till sidans överkant