Nytt naturreservat på Järvafältet

Igelbäckens dalgång och tillrinningsområde mellan Rinkeby och Kista, den del där bäcken rinner genom Järvafältet, ska bli naturreservat. Stockholms kommunstyrelse har beslutet att göra området till naturreservat under den här mandatperioden. Exakt när är ännu oklart.

Ur Metro 16 oktober 2003.
Utlagd 2003-10-17