Citat ur Östemalmsnytt nr 40:

”Grönt ljus för Israels ambassadflytt

Israels ambassads planerade flytt till Gamla Skogsinstitutet på Djurgården har passerat
ännu ett hinder. Problemet var tidigare att det var oklart hur mycket man fick ändra
i den k-märkta byggnaden. Riksantikvarieämbetet bollade över frågan om de förändringarna
som måste göras till kulturdepartementet som nu har sagt ja. Det innebär att Statens fastighetsverk
kan fortsätta med arbetet.

– De sade ja till våra förslag på ändringar. Förhoppningen är fortfarande att få ambassaden
inflyttningsklar våren 2008. Men vi vet inte exakt när, säger Mikaela Fredriksson på
Statens Fastighetsverk.

En fråga som fortfarande finns kvar att lösa är den om förändringar av staketet runt fastigheten.
Det beslutet ligger hos länsstyrelsen.”

>>läs mer om planerna