Uppdaterad
16-04-10

Utgåva 895
Hem
Om förbundet
Om kungliga nationalstadsparken
Dokumentarkiv
Kontakta oss
Press
Länkar
In English
16-01-30 Ta del av Ang. detaljplan för del av N:a Djurgårds-staden, Gasklocka 3 och 4 - begäran om inhibition av detalj-planeärendet >>här
15-12-17 Läs vår skrivelse beträffande naturreservat för Igelbäcken genom Järfälla >>här
15-11-30 Läs FFE:s Överklagan av detaljplan för fastig-heterna Stockholm Filosofen 2-9, Norra Djurgården. >>här
15-09-11 Ta del av vårt yttrande över Program för Barkarby-staden - tillägg till Järfällas fördjupade översiktsplan >>här och vår komplettering till planen >>här
15-08-31 Ta del av vårt yttrande över Solna översiktsplan 2030 >>Läs mer

15-05-01 Och Richard Murrays svar
" M visar ett totalt ointresse av national- stadsparken" >>här

15-05-01 Läs Per Hagwalls (M) inlägg "Vi bör inte ha kvar lag om stadspark" i SvD brännpunkt >>här
15-04-30 Läs Richard Murrays kommentar om att Mark- och miljödom-stolen avslår AB Pulsens begäran att få bygglov. >>här
15-04-22 Ta del av FFE:s yttrande över Nobel Center >>här
15-04-20 Läs FFE:s mail till trafik-utskottet >>här
14-12-14 Läs om FFE:s Överklagande av Gasklocka 3 och 4
>>här
14-11-16 Ta del av Richard Murrays pressmeddelande om Ryttareken >>här
14-07-31 Läs artikeln om att kommunal-politikerna springer fastighets- och byggföretagens ärenden av Richard Murray m fl >>här
14-06-17 Albano - Stockholms stad har överklagat. Läs Richard Murrays kommentarer >>här
14-05-28 Över-klagande av Mark- och miljödomstolens i Nacka angående avvisning av miljöorganisations talerätt. >>läs mer
14-05-07 Läs vårt överklagande till Lst av Stockholms kommun-fullmäktiges beslut att anta detaljplan Filosofen 2-9. >>läs mer
14-05-05 Ta del vårt Överklagande till Lst om "Hjorthagstornet" >>här
14-05-05 Läs vår remiss över Solna stads
Grönplan >>läs mer
14-04-16 Läs vårt yttrande över detaljplan för ny gångbro över
Djurgårdsbrunnsviken. >>läs mer
16-03-08 Nu har FFE blivit medlem i World Urban Parks >>läs mer
16-02-04 Läs det viktiga numret av Hamnkvartersnytt om Blasieholmensudden >>här
15-12-18 Läs Maria Ignatievas artikel "Can Large Parks be Urban Green Saviors?" >>här
15-08-06 Läs Lars Rings artikel ur Svenska Dagbladet med rubriken: Bygghetsen hotar Stockholms gröna lunga >>här
15-07-17. 400 studentbostäder på Gärdet stoppas av Läns-styrelsen, kan Mitt i avslöja. - Det är problematiskt att man är mer rigid och mindre dynamisk än tidigare, säger Roger Mogert (S).
>> Läs mer
14-12-29 Ta del av programserien Naturopolis från kunskapskanalen som i allra högsta grad berör Nationalstadsparken >>se mer
14-11-16 Kolla artikeln i DN om Ryttarekens fällning >>här
14-11-16 Ta del av Svenska Dagbladets notis om Ryttareken >>här
14-11-16 Ta del av utredningen av Ryttarekens status >>här
14-02-25 Kattugglorna körs iväg från Ulrirksdal >>se inslaget i ABC
14-01-09 I stället för Stadion - Gärdet!
Läs artikeln i Östermalmsnytt

13-04-20 Tummen ned från länsstyrelsen till första planen för Årstafältet >>läs mer

12-10-20 Se sammanställningen av remisssvar om "Den gröna promenadstaden" här

13-02-28 Läs 11 organisationers gemensamma remissvar angående upprättande av detaljplan för del av Arenastaden
>>läs mer

Vill du se filmer från Kungliga Nationalstadsparken >>klicka här


Intressanta länkar:
Ny Grön Våg
Visit Djurgården

På gång i
Nationalstadsparken
 

Ekhagsstugan, Åminnevägen 23, 114 18 Stockholm

Välkommen den 14 april kl 19 tilli Ekhagsstugan och en föreläsning av Cathrine Jurgander och arkitekturhistoriker Katarina Juvander, på temat: Renhårigt och enkelt - Björn Hedvall, Ekhagens arkitekt. >>läs mer

Välkommen att ta del av en stadsvandring den 22 maj kl 14 - 15.30 med start vid Ekhagsstugan. Åsa Fahlbeck och Eva Bergstrand, döttrar till Ekhagens legendariska lärarinna Lisa Bergstrand, och Kristina Hofsten, författare till skriften Hemma i Ekhagen, tar oss med på en rundvandring och beskriver en tid då Ekhagen blomstrade. >>läs merBåttur i Nationalstadsparken torsdag 21 april kl. 18.00

Den traditionella båtturen i regi av Förbundet för Ekoparken passerar Södra Djurgården-Fjäderholmarna-Norra Djurgårdsstaden och fortsätter mot Nacka och Skurusundet. Henrik Waldenström m fl. guidar och talar om natur, kultur och hotbilder längs färdvägen.
Avfärd med Delfinbåt från Nybroviken/Strandvägen, kajplats 12, kl. 18.00, åter senast kl. 20.30.

Avgift 150 kr för färden, betalas ombord, medtag jämna pengar. Cafeteria finns. Matig smörgås (ev vegetarisk) med dryck (lättöl, läsk eller mineralvatten) för 50 kr kan förbeställas. Betalas ombord.
Anmälan till Gunilla Sterner Kumm, e-post gunillaordoklang@gmail.com eller tel. 08 85 85 24 eller 070 623 14 83 fr. o m den 1 februari. Ange för- och efternamn, telefonnummer (helst mobil), ev. e-postadress samt önskemål om smörgåspaket (ev vegetarisk smörgås, enligt ovan).
Anmälan kan också i andra hand ske till: Anne Murray, helst på mejl: anne.murray43@gmail.com, i andra hand på mobil 0703 22 62 06.

VÄLKOMNA önskar
FÖRBUNDET för EKOPARKEN

Den 20 maj har vi planerat att genomföra ett seminarium om juridiken kring Kungliga Nationalstadsparken. Program med uppläggning och lokal meddelas senare.