Uppdaterad
15-04-14
Utgåva 819
Hem
Om förbundet
Om kungliga nationalstadsparken
Dokumentarkiv
Kontakta oss
Press
Länkar
In English
14-12-14 Läs om FFE:s Överklagande av Gasklocka 3 och 4
>>här
14-11-16 Ta del av Richard Murrays pressmeddelande om Ryttareken >>här
14-07-31 Läs artikeln om att kommunal-politikerna springer fastighets- och byggföretagens ärenden av Richard Murray m fl >>här
14-06-17 Albano - Stockholms stad har överklagat. Läs Richard Murrays kommentarer >>här
14-05-28 Över-klagande av Mark- och miljödomstolens i Nacka angående avvisning av miljöorganisations talerätt. >>läs mer
14-05-07 Läs vårt överklagande till Lst av Stockholms kommun-fullmäktiges beslut att anta detaljplan Filosofen 2-9. >>läs mer
14-05-05 Ta del vårt Överklagande till Lst om "Hjorthagstornet" >>här
14-05-05 Läs vår remiss över Solna stads
Grönplan >>läs mer
14-04-16 Läs vårt yttrande över detaljplan för ny gångbro över
Djurgårdsbrunnsviken. >>läs mer
15-02-23 Läs extra numret av Hamnkvartersnytt från Stockholms Sjögård om Blasieholmen >>här
14-12-29 Ta del av programserien Naturopolis från kunskapskanalen som i allra högsta grad berör Nationalstadsparken >>se mer
14-11-16 Kolla artikeln i DN om Ryttarekens fällning >>här
14-11-16 Ta del av Svenska Dagbladets notis om Ryttareken >>här
14-11-16 Ta del av utredningen av Ryttarekens status >>här
14-02-25 Kattugglorna körs iväg från Ulrirksdal >>se inslaget i ABC
14-01-09 I stället för Stadion - Gärdet!
Läs artikeln i Östermalmsnytt

13-04-20 Tummen ned från länsstyrelsen till första planen för Årstafältet >>läs mer

12-10-20 Se sammanställningen av remisssvar om "Den gröna promenadstaden" här

13-02-28 Läs 11 organisationers gemensamma remissvar angående upprättande av detaljplan för del av Arenastaden
>>läs mer

Vill du se filmer från Kungliga Nationalstadsparken >>klicka här

På gång i
Nationalstadsparken
äää
 

Välkommen till vår båttur den 23 april 2015 -
Nationalstadsparken fyller 20 år >>läs mer

VÅRKVÄLLSVANDRING I BERGSHAMRA
fredag 8 maj kl 18.30
Sedvanlig vandring från Bergshamra Torg ner mot och längs med Brunnsviken, upp på Ulriksdalsåsen och ner till Ulriksdals Slottspark varifrån vi återvänder.
Samling utanför tunnelbanan stn Bergshamra (Mörbylinjen), norra utgången, kl 18.30. Vi är ute 2-3 timmar. Ingen matsäcksrast men tag gärna med ett äpple eller liknande.


Ta del av information om konferensen Large Parks in
large Cities den 2 - 4 (5) september 2015 >>läs mer