Uppdaterad
17-03 -28

Utgåva 923
Hem
Om förbundet
Om kungliga nationalstadsparken
Dokumentarkiv
Kontakta oss
Press
Länkar
In English
17-03-18 Förbundet höll årsmöte den 11 mars, denna gång på Polisskolan i Sörentorp. >>läs mer
17-02-18 Läs vårt yttrande över Århus-konventionen här
17-01-23 Ta del av vårt remissvar om Stockholms stads nya Översiktsplan här

16-12-26 Läs här Richard Murrays nekrolog över Erik Casten Carlberg

16-11-24 Ta del av vårt remissvar över Trafikverkets samrådsunderlag Östlig förbindelse >>Här
16-09-30 FFE har yttrat sig över samrådet om RUFS 2050 >>läs mer
16-05-24 FFE har överklagat detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen >>Läs mer
16-01-30 Ta del av Ang. detaljplan för del av N:a Djurgårdsstaden, Gasklocka 3 och 4 - begäran om inhibition av detalj-planeärendet >>här
15-12-17 Läs vår skrivelse beträffande naturreservat för Igelbäcken genom Järfälla >>här
15-11-30 Läs FFE:s Överklagan av detaljplan för fastig-heterna Stockholm Filosofen 2-9, Norra Djurgården. >>här
15-09-11 Ta del av vårt yttrande över Program för Barkarby-staden - tillägg till Järfällas fördjupade översiktsplan >>här och vår komplettering till planen >>här
15-08-31 Ta del av vårt yttrande över Solna översiktsplan 2030 >>Läs mer

15-05-01 Och Richard Murrays svar
" M visar ett totalt ointresse av national- stadsparken" >>här

15-05-01 Läs Per Hagwalls (M) inlägg "Vi bör inte ha kvar lag om stadspark" i SvD brännpunkt >>här
15-04-30 Läs Richard Murrays kommentar om att Mark- och miljödom-stolen avslår AB Pulsens begäran att få bygglov. >>här
15-04-22 Ta del av FFE:s yttrande över Nobel Center >>här
15-04-20 Läs FFE:s mail till trafik-utskottet >>här
14-12-14 Läs om FFE:s Överklagande av Gasklocka 3 och 4
>>här
14-11-16 Ta del av Richard Murrays pressmeddelande om Ryttareken >>här
14-07-31 Läs artikeln om att kommunal-politikerna springer fastighets- och byggföretagens ärenden av Richard Murray m fl >>här
14-06-17 Albano - Stockholms stad har överklagat. Läs Richard Murrays kommentarer >>här
16-11-30 Läs debatt-inlägget om Österleden här
16-11-22 Här kan du ta del av Richard Murrays rapport om World Urban Park europeiska konferens, Albi, Frankrike, 4-7 oktober 2016 >>läs mer
16-11-04 Ta del av Trafikverkets rapport om "Barriärer i inre Järvakilen Området Överjärva - Ulriksdal - Norra Djurgården" >>läs mer
16-10-26 Läs det senaste numret av Hamnkvartersnytt >>här

16-10-02 ÖSTERLEDEN dammas av – klarar klimatmålen ännu en ny stadsmotorväg? Kom till seminariet onsdag den 5 oktober >>läs mer

16-03-08 Nu har FFE blivit medlem i World Urban Parks >>läs mer
15-12-18 Läs Maria Ignatievas artikel "Can Large Parks be Urban Green Saviors?" >>här
15-08-06 Läs Lars Rings artikel ur Svenska Dagbladet med rubriken: Bygghetsen hotar Stockholms gröna lunga >>här
15-07-17. 400 studentbostäder på Gärdet stoppas av Länsstyrelsen, kan Mitt i avslöja. - Det är problematiskt att man är mer rigid och mindre dynamisk än tidigare, säger Roger Mogert (S).
>> Läs mer
14-12-29 Ta del av programserien Naturopolis från kunskapskanalen som i allra högsta grad berör Nationalstadsparken >>se mer
14-11-16 Kolla artikeln i DN om Ryttarekens fällning >>här
14-11-16 Ta del av Svenska Dagbladets notis om Ryttareken >>här
14-11-16 Ta del av utredningen av Ryttarekens status >>här
14-02-25 Kattugglorna körs iväg från Ulrirksdal >>se inslaget i ABC
14-01-09 I stället för Stadion - Gärdet!
Läs artikeln i Östermalmsnytt

12-10-20 Se sammanställningen av remisssvar om "Den gröna promenadstaden" här

13-02-28 Läs 11 organisationers gemensamma remissvar angående upprättande av detaljplan för del av Arenastaden
>>läs mer

Vill du se filmer från Kungliga Nationalstadsparken >>klicka här

På gång i och omkring
Kungliga Nationalstadsparken
 
1 april - Vårfåglar i Hagaparken. Kom med på en spännande fågelskådning. Just nu har många sällsynta fåglar skådats i Hagaparken.
>>Läs mer

 

1 april – HELLAS I HAGA. OM ANTIKEN, GUSTAV III OCH HAGAPARKEN. Anders Cullhed, professor, preses i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien >>läs mer

20 april - Välkommen till vår båttur i Nationalstadsparken 2017. Torsdagen den 20 april kl. 18.00-20.30

Förbundet För Ekoparkens traditionella båttur i Nationalstadsparken passerar Södra Djurgården-Fjäderholmarna-Norra Djurgårdsstaden-och fortsätter sen Lidingö runt. Henrik Waldenström, Rickard Murray
m fl. guidar och talar om natur, kultur och hotbilder längs färdvägen..

Avfärd: med Delfinbåt från Nybroviken/Strandvägen kajplats 12 kl. 18.00, åter senast kl. 20.30.

Avgift: 150 kr för färden betalas ombord, medtag jämna kontanter.
Mat: Matig smörgås med dryck (lättöl, läsk eller mineralvatten) för 60 kr kan förbeställas vid anmälan. Betalas ombord, gärna jämna pengar igen. Var noga med att anmäla önskemål om särskild kost. Cafeteria finns med diverse drycker och kaffe.

Anmälan till: Gunilla Sterner Kumm, helst på e-post: gunillaordoklang@gmail.com eller tel. 08-85 85 24 eller 070 623 14 83. Anmälan öppen från 1 januari. Ange vid anmälan för- och efternamn, telefon, ev. e-postadress samt önskemål om smörgåspaket enligt ovan. Även önskemål om vegetarisk smörgås måste föranmälas.

VÄLKOMNA
Styrelsen för Förbundet För Ekoparken