Uppdaterad
16-12-03

Utgåva 911
Hem
Om förbundet
Om kungliga nationalstadsparken
Dokumentarkiv
Kontakta oss
Press
Länkar
In English
16-11-24 Ta del av vårt remissvar över Trafikverkets samrådsunderlag Östlig förbindelse >>Här
16-09-30 FFE har yttrat sig över samrådet om RUFS 2050 >>läs mer
16-05-24 FFE har överklagat detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen >>Läs mer
16-01-30 Ta del av Ang. detaljplan för del av N:a Djurgårdsstaden, Gasklocka 3 och 4 - begäran om inhibition av detalj-planeärendet >>här
15-12-17 Läs vår skrivelse beträffande naturreservat för Igelbäcken genom Järfälla >>här
15-11-30 Läs FFE:s Överklagan av detaljplan för fastig-heterna Stockholm Filosofen 2-9, Norra Djurgården. >>här
15-09-11 Ta del av vårt yttrande över Program för Barkarby-staden - tillägg till Järfällas fördjupade översiktsplan >>här och vår komplettering till planen >>här
15-08-31 Ta del av vårt yttrande över Solna översiktsplan 2030 >>Läs mer

15-05-01 Och Richard Murrays svar
" M visar ett totalt ointresse av national- stadsparken" >>här

15-05-01 Läs Per Hagwalls (M) inlägg "Vi bör inte ha kvar lag om stadspark" i SvD brännpunkt >>här
15-04-30 Läs Richard Murrays kommentar om att Mark- och miljödom-stolen avslår AB Pulsens begäran att få bygglov. >>här
15-04-22 Ta del av FFE:s yttrande över Nobel Center >>här
15-04-20 Läs FFE:s mail till trafik-utskottet >>här
14-12-14 Läs om FFE:s Överklagande av Gasklocka 3 och 4
>>här
14-11-16 Ta del av Richard Murrays pressmeddelande om Ryttareken >>här
14-07-31 Läs artikeln om att kommunal-politikerna springer fastighets- och byggföretagens ärenden av Richard Murray m fl >>här
14-06-17 Albano - Stockholms stad har överklagat. Läs Richard Murrays kommentarer >>här
16-11-30 Läs debatt-inlägget om Österleden här
16-11-22 Här kan du ta del av Richard Murrays rapport om World Urban Park europeiska konferens, Albi, Frankrike, 4-7 oktober 2016 >>läs mer
16-11-04 Ta del av Trafikverkets rapport om "Barriärer i inre Järvakilen Området Överjärva - Ulriksdal - Norra Djurgården" >>läs mer
16-10-26 Läs det senaste numret av Hamnkvartersnytt >>här

16-10-02 ÖSTERLEDEN dammas av – klarar klimatmålen ännu en ny stadsmotorväg? Kom till seminariet onsdag den 5 oktober >>läs mer

16-03-08 Nu har FFE blivit medlem i World Urban Parks >>läs mer
15-12-18 Läs Maria Ignatievas artikel "Can Large Parks be Urban Green Saviors?" >>här
15-08-06 Läs Lars Rings artikel ur Svenska Dagbladet med rubriken: Bygghetsen hotar Stockholms gröna lunga >>här
15-07-17. 400 studentbostäder på Gärdet stoppas av Läns-styrelsen, kan Mitt i avslöja. - Det är problematiskt att man är mer rigid och mindre dynamisk än tidigare, säger Roger Mogert (S).
>> Läs mer
14-12-29 Ta del av programserien Naturopolis från kunskapskanalen som i allra högsta grad berör Nationalstadsparken >>se mer
14-11-16 Kolla artikeln i DN om Ryttarekens fällning >>här
14-11-16 Ta del av Svenska Dagbladets notis om Ryttareken >>här
14-11-16 Ta del av utredningen av Ryttarekens status >>här
14-02-25 Kattugglorna körs iväg från Ulrirksdal >>se inslaget i ABC
14-01-09 I stället för Stadion - Gärdet!
Läs artikeln i Östermalmsnytt

12-10-20 Se sammanställningen av remisssvar om "Den gröna promenadstaden" här

13-02-28 Läs 11 organisationers gemensamma remissvar angående upprättande av detaljplan för del av Arenastaden
>>läs mer

Vill du se filmer från Kungliga Nationalstadsparken >>klicka här

På gång i Kungliga
Nationalstadsparken
 
Nu har vi lagt ut länkar till de krogar inom Kungliga Nationalstadsparken som serverar julbord!
>>läs mer
Välkommen till en julmarknad på Skansen i Kungliga Nationalstadsparken varje helg inom advent. >>läs mer

Nu har vi lagt ut årets julkort på hemsidan. Dessa kan du använda om du vill skicka dina julkort via e-post.
>>läs mer