Uppdaterad 14-04-01
Utgåva 791
Hem
Om förbundet
Om kungliga nationalstadsparken
Dokumentarkiv
Kontakta oss
Press
Länkar
In English
14-03-31 Läs om vårt Samråd gällande Tegelhagsskogens naturreservat >>läs mer
14-03-31 Ta del av vårt remissvar angående upprättande av Detaljplan för del av Arenastaden >>Läs mer
14-03-18 Överklagande över förslag till detaljplan för kv Ängsbotten i Hjorthagen >>läs mer
14-03-10 Överklagande av Länsstyrelsens beslut angående detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. >>läs mer
14-01-15 Yttrande över utställd detaljplan Filosofen 2-9 vid Lappkärrsberget
>>läs mer
14-01-11 Yttrande över utställd detaljplan för Brofästet, del av Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen >>läs mer
14-01-06 Överklagande av Stadsbyggnadsnämndens antagande av ny detaljplan för kv Stettin >läs mer
14-01-06 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut rörande överklagande av Stockholms kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan för området Albano och Norra Djurgården. >>Läs mer
13-12-12 Ta del av vår remiss till länstyrelsen angående förslag till riksintressen för Järvafältet - Kungliga nationalstadsparken
>>läs mer
13-11-29 Yttrande över inlaga från Hellgren/Linanader advokatbyrå rörande bygglov för fastigheten Växten 1, Solna kommun. >>Läs mer
14-03-18 Läs senaste nyhetsbrevet från Stockholms Sjögård, Hamnkvartersnytt nr 1411
14-02-25 Kattugglorna körs iväg från Urirksdal >>se inslaget i ABC
14-01-09 I stället för Stadion - Gärdet!
Läs artikeln i Östermalmsnytt

13-04-20 Tummen ned från länsstyrelsen till första planen för Årstafältet >>läs mer

12-10-20 Se sammanställningen av remisssvar om "Den gröna promenadstaden" här

13-02-28 Läs 11 organisationers gemensamma remissvar angående upprättande av detaljplan för del av Arenastaden
>>läs mer

Vill du se filmer från Kungliga Nationalstadsparken >>klicka häri Nationalstadsparken

Den årliga båtturen i Nationalstads-parken 2014 äger rum den 24 april
med start kl. 18.00
>>läs mer