Uppdaterad 14-10-23
Utgåva 807
Hem
Om förbundet
Om kungliga nationalstadsparken
Dokumentarkiv
Kontakta oss
Press
Länkar
In English
14-07-31 Läs artikeln om att kommunalpolitikerna springer fastighets- och byggföretagens ärenden av Richard Murray m fl >>här
14-06-17 Albano - Stockholms stad har överklagat. Läs Richard Murrays kommentarer >>här
14-05-28 Över-klagande av Mark- och miljödomstolens i Nacka angående avvisning av miljöorganisations talerätt. >>läs mer
14-05-07 Läs vårt överklagande till Lst av Stockholms kommun-fullmäktiges beslut att anta detaljplan Filosofen 2-9. >>läs mer
14-05-05 Ta del vårt Överklagande till Lst om "Hjorthagstornet" >>här
14-05-05 Läs vår remiss över Solna stads
Grönplan >>läs mer
14-04-16 Läs vårt yttrande över detaljplan för ny gångbro över
Djurgårdsbrunnsviken. >>läs mer
14-03-31 Läs om vårt Samråd gällande Tegelhagsskogens naturreservat >>läs mer
14-03-31 Ta del av vårt remissvar angående upprättande av Detaljplan för del av Arenastaden >>Läs mer
14-03-18 Överklagande över förslag till detaljplan för kv Ängsbotten i Hjorthagen >>läs mer
14-03-10 Överklagande av Länsstyrelsens beslut angående detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. >>läs mer
14-08-18 Läs senaste nyhetsbrevet från Stockholms Sjögård, Hamnkvartersnytt nr 1434
14-02-25 Kattugglorna körs iväg från Ulrirksdal >>se inslaget i ABC
14-01-09 I stället för Stadion - Gärdet!
Läs artikeln i Östermalmsnytt

13-04-20 Tummen ned från länsstyrelsen till första planen för Årstafältet >>läs mer

12-10-20 Se sammanställningen av remisssvar om "Den gröna promenadstaden" här

13-02-28 Läs 11 organisationers gemensamma remissvar angående upprättande av detaljplan för del av Arenastaden
>>läs mer

Vill du se filmer från Kungliga Nationalstadsparken >>klicka här


i Nationalstadsparken

Välkommen till vår föreningskonferens om Järvakilen den
23 oktober >>läs mer

Nu har vi lagt ut en länk till
de krogar inom Kungliga nationalstadsparken
som serverar julbord

>>Klicka här