Uppdaterad
15-11-13

Utgåva 833
Hem
Om förbundet
Om kungliga nationalstadsparken
Dokumentarkiv
Kontakta oss
Press
Länkar
In English
15-09-11 Ta del av vårt yttrande över Program för Barkarby-staden - tillägg till Järfällas fördjupade översiktsplan >>här och vår komplettering till planen >>här
15-08-31 Ta del av vårt yttrande över Solna översiktsplan 2030 >>Läs mer

15-05-01 Och Richard Murrays svar
" M visar ett totalt ointresse av national- stadsparken" >>här

15-05-01 Läs Per Hagwalls (M) inlägg "Vi bör inte ha kvar lag om stadspark" i SvD brännpunkt >>här
15-04-30 Läs Richard Murrays kommentar om att Mark- och miljödom-stolen avslår AB Pulsens begäran att få bygglov. >>här
15-04-22 Ta del av FFE:s yttrande över Nobel Center >>här
15-04-20 Läs FFE:s mail till trafik-utskottet >>här
14-12-14 Läs om FFE:s Överklagande av Gasklocka 3 och 4
>>här
14-11-16 Ta del av Richard Murrays pressmeddelande om Ryttareken >>här
14-07-31 Läs artikeln om att kommunal-politikerna springer fastighets- och byggföretagens ärenden av Richard Murray m fl >>här
14-06-17 Albano - Stockholms stad har överklagat. Läs Richard Murrays kommentarer >>här
14-05-28 Över-klagande av Mark- och miljödomstolens i Nacka angående avvisning av miljöorganisations talerätt. >>läs mer
14-05-07 Läs vårt överklagande till Lst av Stockholms kommun-fullmäktiges beslut att anta detaljplan Filosofen 2-9. >>läs mer
14-05-05 Ta del vårt Överklagande till Lst om "Hjorthagstornet" >>här
14-05-05 Läs vår remiss över Solna stads
Grönplan >>läs mer
14-04-16 Läs vårt yttrande över detaljplan för ny gångbro över
Djurgårdsbrunnsviken. >>läs mer
15-11-05 Läs det viktiga numret av Hamnkvartersnytt om Blasieholmens öde >>här
15-08-06 Läs Lars Rings artikel ur Svenska Dagbladet med rubriken: Bygghetsen hotar Stockholms gröna lunga >>här
15-07-17. 400 student-bostäder på Gärdet stoppas av Länsstyrelsen, kan Mitt i avslöja. - Det är problematiskt att man är mer rigid och mindre dynamisk än tidigare, säger Roger Mogert (S).
>> Läs mer
14-12-29 Ta del av programserien Naturopolis från kunskapskanalen som i allra högsta grad berör Nationalstadsparken >>se mer
14-11-16 Kolla artikeln i DN om Ryttarekens fällning >>här
14-11-16 Ta del av Svenska Dagbladets notis om Ryttareken >>här
14-11-16 Ta del av utredningen av Ryttarekens status >>här
14-02-25 Kattugglorna körs iväg från Ulrirksdal >>se inslaget i ABC
14-01-09 I stället för Stadion - Gärdet!
Läs artikeln i Östermalmsnytt

13-04-20 Tummen ned från länsstyrelsen till första planen för Årstafältet >>läs mer

12-10-20 Se sammanställningen av remisssvar om "Den gröna promenadstaden" här

13-02-28 Läs 11 organisationers gemensamma remissvar angående upprättande av detaljplan för del av Arenastaden
>>läs mer

Vill du se filmer från Kungliga Nationalstadsparken >>klicka här


Intressanta länkar:
Ny Grön Våg
Visit Djurgården

På gång i
Nationalstadsparken
 
SÖNDAG 22 NOVEMBER Från engelsk park till barock
från Haga till Ulriksdal Margareta Lysell guidar från Gustav IIIs Haga längs Brunnsvikens stränder, genom skog och över öppna marker fram till Igelbäcken och Ulriksdals slott. En höstpromenad i Nationalstadsparkens nordligaste del. Samling kl 10.05 vid busshållplats Haga Södra (buss 515 från Odenplan kl 10.00). Avslut vid Ulriksdals värdshus (buss 503 mot Bergshamra 13.31) Ca 6 km, 3,5 timmar.


TORSDAG 26 NOVEMBER Igelbäcken – en bäck att värna om

Stefan Lundberg, Naturhistoriska Riksmuséet, berättar med bilder och ord om restaureringen av Igelbäcken nedströms Järfälla och vad som är unikt med Igelbäcken. Katarina Ekestubbe, kommunekolog i Järfälla, berättar om planerna för Igelbäcken i Järfälla kommun. Tid & plats: 18:30-19:30, Hyllan, Jakobsbergs bibliotek. Kontakt: Karin Hanze, 070-572 08 40.


Torsdag 26 November kl.19,00 Riddarhuset, Riddarsalen
Gutår Båd Natt och Dag
Richard Forsgren tolkar Carl Michael Bellman
Gitarrist Leo Krepper >>Läs mer